CENA JOSEFA VAVROUŠKA
21. ročník ceny za konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj
Akce se koná pod záštitou premiéra České republiky Bohuslava Sobotky.

Cena Josefa Vavrouška

Smyslem Ceny Josefa Vavrouška je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Cenu uděluje Nadace Partnerství. V roce 2017 se jedná o dvacátý první ročník.

Cena je spjata se jménem předního českého ekologa, ministra životního prostředí ČSFR Josefa Vavrouška, který 18. března 1995 tragicky zahynul při pádu laviny.

Výběr laureáta na Cenu Josefa Vavrouška provádí dvanáctičlenná porota složená z odborníků v oblasti životního prostředí, osobností veřejného života a zástupců Nadace Partnerství. Vlastní předání Ceny Josefa Vavrouška probíhá v prvním červnovém týdnu. Datum není náhodné, váže se ke Světovému dni životního prostředí, kterým je tradičně 5. červen.

Více informací o Ceně Josefa Vavrouška >


Generální partner CJV

Českomoravský cement, nástupnická společnost, a.s. Heidelberg Cement Group.

Partneři Ceny Josefa Vavrouška

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Aktuality z Ceny Josefa Vavrouška

Karel Hudec – Útěcha z ornitologie

Český rozhlas Dvojka uvedl pořad o Karlu Hudcovi, laureátu Ceny Josefa Vavrouška z roku 2006, který nazval Útěcha z ornitologie, podle básníka Jana Frolíka. Karel Hudec v pořadu vypráví o svém životě a zkušenostech v ochraně přírody a zejména v oboru ornitologie. Pořad se z velké části natáčel na centrálním brněnském hřbitově, oblíbeném místu v Brně, […]

Josef Fanta – Z Krkonoš do Nizozemí a zpět

Česká televize natočila zajímavý dokument o životě Josefa Fanty, laureáta Ceny Josefa Vavrouška za rok 2014. Tento unikátní dokument byl natáčen především v Nizozemsku a v Krkonoších. Filmaři navštívili nizozemský Harvard – prestižní Univerzitu Wageningen, kde byl Josef Fanta jmenován profesorem lesnické ekologie a  univerzitu v Amsterdamu, kde zahájil svou práci studiem ekologie krajiny. Od roku 1990 […]

Živá místa – rozhovor s Danielem Pitkem

„Udržitelný rozvoj je trvalá hodnota, je to nekonečno, je to budoucnost dalších generací,“ říká v titulním rozhovoru aktuálního vydání elektronického magazínu Živá místa Daniel Pitek – ekolog, tak trochu politik, ale hlavně odpovědný podnikatel. A právě jim se Živá místa tentokrát věnují, takže přejeme příjemné počtení.

Harmonogram

Začátek příjmu nominací
13.02.2017

Konec příjmu nominací
30.04.2017

Slavnostní vyhlášení Ceny Josefa Vavrouška za rok 2016 proběhne

8.6.2017 od 17:00 hod
v Lichtenštejnském paláci v Praze.

Nominovaní na Cenu Josefa Vavrouška za rok 2016

Za dlouhodobý přínos byli nominováni:

občanský aktivista
11 komentářů
botanici a ochránci přírody
projektový manažer
ekopedagog, environmentalista
10 komentářů
veterinář a expert na ochranu lesů
ředitel národního parku

hydrobiolog, krajinný ekolog, vysokoškolský pedagog

Za výjimečný počin byli nominováni:

ovocnář

Nominujte na Cenu Josefa Vavrouška

Na Cenu Josefa Vavrouška může nominovat každý. Zamyslete se tedy, zda si někdo ve Vašem okolí nezaslouží být nominován a následně se i stát laureátem Ceny Josefa Vavrouška. K nominaci stačí vyplnit internetový formulář, přístupný níže. Upozorňujeme však, že čím více informací o Vámi nominované osobě poskytnete, tím lépe pro ni. Snažte se tedy proto být pečliví a důslední, například i v uvádění kontaktů na sebe pro možnost ověření informací či nejasností.

Cena Josefa Vavrouška se uděluje 1. za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje a 2. za výjimečný počin ve prospěch udržitelného způsobu života a životního prostředí. Oceňováni jsou přednostně kandidáti a jejich aktivity se vztahem k České republice.

Laureátem CJV může být fyzická osoba, kterou vybírá odborná porota CJV na základě následujících kritérií:


Cena J.V. za dlouhodobý přínos

  • významný přínos k praktickému prosazování udržitelného způsobu života a ochraně přírody a životního prostředí především ve vztahu k České republice,
  • tento přínos je možné konkrétně popsat,
  • kandidát je výjimečný v tom, co vykonal,
  • kandidát je inspirací pro ostatní a je morální autoritou,
  • kandidát má schopnost spojovat a aktivizovat lidi,
  • kandidátův přínos může být významný na různých úrovních (lokální, regionální, národní, mezinárodní).
Nominovat na cenu za dlouhodobý přínos

Cena J.V. za výjimečný počin

  • aktivita nebo počin v oblasti praktického prosazování udržitelného způsobu života a ochrany přírody a životního prostředí jsou v regionu nebo oboru mimořádné, odvážné, novátorské nebo jinak výjimečné,
  • aktivita nebo počin byly realizovány v posledních 5 letech,
  • aktivita, počin i osoba kandidáta jsou inspirací pro ostatní;
  • oceněn může být kandidát jak za ukončenou, tak i za stále probíhající aktivitu, uskutečněný počin, realizovaný výjimečný projekt, apod.
Nominovat na cenu za výjimečný počin