CENA JOSEFA VAVROUŠKA
22. ročník ceny za konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj
Slavnostní vyhlášení proběhne 7. června 2018 v Senátu Parlamentu ČR pod záštitou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Cena Josefa Vavrouška

Smyslem Ceny Josefa Vavrouška je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Cenu uděluje Nadace Partnerství. V roce 2018 se jedná o dvacátý druhý ročník.

Cena je spjata se jménem předního českého ekologa, ministra životního prostředí ČSFR Josefa Vavrouška, který 18. března 1995 tragicky zahynul při pádu laviny.

Výběr laureáta na Cenu Josefa Vavrouška provádí dvanáctičlenná porota složená z odborníků v oblasti životního prostředí, osobností veřejného života a zástupců Nadace Partnerství. Vlastní předání Ceny Josefa Vavrouška probíhá v prvním červnovém týdnu. Datum není náhodné, váže se ke Světovému dni životního prostředí, kterým je tradičně 5. červen.

Více informací o Ceně Josefa Vavrouška >


Generální partner CJV

Českomoravský cement, nástupnická společnost, a.s. Heidelberg Cement Group.

Partneři Ceny Josefa Vavrouška

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
ČZUP - Fakulta životního prostředí
Enviros
Inisoft
Přírodovědecká fakulta JU
PF_ Univerzity Karlovy
Znovín
Senát parlamentu ČR
Vladimir Klein

Aktuality z Ceny Josefa Vavrouška

Cenu Josefa Vavrouška získal „rysí muž“ Ludvík Kunc a Robin Böhnisch, který zavřel kožešinové farmy

Prestižní ekologickou Cenu Josefa Vavrouška, kterou uděluje Nadace Partnerství za konkrétní činy v oblasti životního prostředí, letos získal zakladatel vlčích a rysích hlídek Ludvík Kunc a dlouholetý poslanec a nyní ředitel Správy Krkonošského národního parku Robin Böhnisch. Oba laureáti převzali prestižní ocenění ve čtvrtek 7. června v podvečer v Senátu Parlamentu České republiky. Dvanáctičlenná porota […]

Cena Josefa Vavrouška bude letos ve zbrusu novém kabátu.

Akademický výtvarník Vladimír Klein (www.vladimirklein.cz) zahájil výrobu skleněných plastik, které vzniknou z dvou skleněných bloků. O tom, kdo si letos unikátní plastiky odnese, můžete rozhodnout i vy! Nominujte své kandidáty!