CENA JOSEFA VAVROUŠKA
20. ročník ceny za konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj

Cena Josefa Vavrouška

Smyslem Ceny Josefa Vavrouška je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Cenu uděluje Nadace Partnerství. V roce 2016 se jedná o dvacátý ročník.

Cena je spjata se jménem předního českého ekologa, ministra životního prostředí ČSFR Josefa Vavrouška, který 18. března 1995 tragicky zahynul při pádu laviny.

Výběr laureáta na Cenu Josefa Vavrouška provádí dvanáctičlenná porota složená z odborníků v oblasti životního prostředí, osobností veřejného života a zástupců Nadace Partnerství. Vlastní předání Ceny Josefa Vavrouška probíhá v prvním červnovém týdnu. Datum není náhodné, váže se ke Světovému dni životního prostředí, kterým je tradičně 5. červen.

Více informací o Ceně Josefa Vavrouška >


Generální partner CJV

Českomoravský cement, nástupnická společnost, a.s. Heidelberg Cement Group.

Partneři Ceny Josefa Vavrouška

Biologický ústav AV ČR

Aktuality z Ceny Josefa Vavrouška

Živá místa – rozhovor s Danielem Pitkem

„Udržitelný rozvoj je trvalá hodnota, je to nekonečno, je to budoucnost dalších generací,“ říká v titulním rozhovoru aktuálního vydání elektronického magazínu Živá místa Daniel Pitek – ekolog, tak trochu politik, ale hlavně odpovědný podnikatel. A právě jim se Živá místa tentokrát věnují, takže přejeme příjemné počtení.

Bedřich Moldan k prezidentské volbě v USA

Jaký bude mít vliv americká prezidentská volba na boj s klimatickými změnami? Nad tím se pro Český rozhlas Plus zamýšlel profesor Bedřich Moldan, mimo jiné laureát Ceny Josefa Vavrouška, a s ním i profesor University of Colorado Boulder Josef Michl. Rozhovor si poslechněte na Českém Rozhlase Leonardo.

Laureáti Ceny Josefa Vavrouška na Ekofilmu

Bedřich Moldan a Daniel Pitek vystoupili na letošním Ekofilmu v Brně. Besedu s nimi vedl prezident festivalu Ladislav Miko. A bylo o čem povídat! Pořád se díváme za hranice do Německa nebo Rakouska, jak to tam mají pěkné. Ale je to v našich hlavách. Až budeme přemýšlet jako oni, bude to u nás vypadat stejně. […]

Harmonogram

Začátek příjmu nominací
12.02.2017

Konec příjmu nominací
30.04.2017

Nominovaní na Cenu Josefa Vavrouška za rok 2015

Za dlouhodobý přínos byli nominováni:

environmentalista
6 komentářů
vysokoškolský profesor
7 komentářů
výzkumná pracovnice
5 komentářů
odborníci v oblasti vzdělávání
1 komentář
botanici a ochranáři přírody
9 komentářů
dlouholetá pracovnice MŽP ČR
1 komentář

občanský aktivista
4 komentáře
občanská aktivistka
psycholog, politik, publicista
1 komentář
architekt
3 komentáře
politik a ochránce přírody
1 komentář

Za výjimečný počin byli nominováni:

soukromý zemědělec a podnikatel
8 komentářů
ředitel neziskové organizace
1 komentář
ředitel neziskové organizace
spisovatel a publicista
2 komentáře
podnikatel
odborný referent
34 komentářů

soukromý zemědělec a vysokoškolský pedagog
9 komentářů
ovocnář
1 komentář
podnikatel a zakladatel neziskové organizace
1 komentář

Nominujte na Cenu Josefa Vavrouška

Na Cenu Josefa Vavrouška může nominovat každý. Zamyslete se tedy, zda si někdo ve Vašem okolí nezaslouží být nominován a následně se i stát laureátem Ceny Josefa Vavrouška. K nominaci stačí vyplnit internetový formulář, přístupný níže. Upozorňujeme však, že čím více informací o Vámi nominované osobě poskytnete, tím lépe pro ni. Snažte se tedy proto být pečliví a důslední, například i v uvádění kontaktů na sebe pro možnost ověření informací či nejasností.

Cena Josefa Vavrouška se uděluje 1. za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje a 2. za výjimečný počin ve prospěch udržitelného způsobu života a životního prostředí. Oceňováni jsou přednostně kandidáti a jejich aktivity se vztahem k České republice.

Laureátem CJV může být fyzická osoba, kterou vybírá odborná porota CJV na základě následujících kritérií:


Cena J.V. za dlouhodobý přínos

  • významný přínos k praktickému prosazování udržitelného způsobu života a ochraně přírody a životního prostředí především ve vztahu k České republice,
  • tento přínos je možné konkrétně popsat,
  • kandidát je výjimečný v tom, co vykonal,
  • kandidát je inspirací pro ostatní a je morální autoritou,
  • kandidát má schopnost spojovat a aktivizovat lidi,
  • kandidátův přínos může být významný na různých úrovních (lokální, regionální, národní, mezinárodní).
Nominace jsou pro tento rok již uzavřeny.

Cena J.V. za výjimečný počin

  • aktivita nebo počin v oblasti praktického prosazování udržitelného způsobu života a ochrany přírody a životního prostředí jsou v regionu nebo oboru mimořádné, odvážné, novátorské nebo jinak výjimečné,
  • aktivita nebo počin byly realizovány v posledních 5 letech,
  • aktivita, počin i osoba kandidáta jsou inspirací pro ostatní;
  • oceněn může být kandidát jak za ukončenou, tak i za stále probíhající aktivitu, uskutečněný počin, realizovaný výjimečný projekt, apod.
Nominace jsou pro tento rok již uzavřeny.