CENA JOSEFA VAVROUŠKA
22. ročník ceny za konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj
Slavnostní vyhlášení proběhne 7. června 2018 v Senátu Parlamentu ČR pod záštitou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Cena Josefa Vavrouška

Smyslem Ceny Josefa Vavrouška je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Cenu uděluje Nadace Partnerství. V roce 2018 se jedná o dvacátý druhý ročník.

Cena je spjata se jménem předního českého ekologa, ministra životního prostředí ČSFR Josefa Vavrouška, který 18. března 1995 tragicky zahynul při pádu laviny.

Výběr laureáta na Cenu Josefa Vavrouška provádí dvanáctičlenná porota složená z odborníků v oblasti životního prostředí, osobností veřejného života a zástupců Nadace Partnerství. Vlastní předání Ceny Josefa Vavrouška probíhá v prvním červnovém týdnu. Datum není náhodné, váže se ke Světovému dni životního prostředí, kterým je tradičně 5. červen.

Více informací o Ceně Josefa Vavrouška >


Generální partner CJV

Českomoravský cement, nástupnická společnost, a.s. Heidelberg Cement Group.

Partneři Ceny Josefa Vavrouška

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
ČZUP - Fakulta životního prostředí
Enviros
Inisoft
Přírodovědecká fakulta JU
PF_ Univerzity Karlovy
Znovín
Senát parlamentu ČR
Vladimir Klein

Aktuality z Ceny Josefa Vavrouška

Cenu Josefa Vavrouška získal „rysí muž“ Ludvík Kunc a Robin Böhnisch, který zavřel kožešinové farmy

Prestižní ekologickou Cenu Josefa Vavrouška, kterou uděluje Nadace Partnerství za konkrétní činy v oblasti životního prostředí, letos získal zakladatel vlčích a rysích hlídek Ludvík Kunc a dlouholetý poslanec a nyní ředitel Správy Krkonošského národního parku Robin Böhnisch. Oba laureáti převzali prestižní ocenění ve čtvrtek 7. června v podvečer v Senátu Parlamentu České republiky. Dvanáctičlenná porota […]

Cena Josefa Vavrouška bude letos ve zbrusu novém kabátu.

Akademický výtvarník Vladimír Klein (www.vladimirklein.cz) zahájil výrobu skleněných plastik, které vzniknou z dvou skleněných bloků. O tom, kdo si letos unikátní plastiky odnese, můžete rozhodnout i vy! Nominujte své kandidáty!

Odešel Antonín Buček

Dne 5. 3. 2018 odešel ze světa nestor brněnských ochránců přírody a krajinný ekolog Doc. Ing. Antonín Buček, CSc. Byl laureátem Ceny Josefa Vavrouška z roku 2008. „Nominován byl za propracování teoretických základů územní ochrany přírody, zejména Územních systémů ekologické stability krajiny a jejich prosazování v praxi. Dále za trvalou činnost v praktické ochraně přírody […]

Harmonogram

Začátek příjmu nominací
18.02.2018

Konec příjmu nominací
13.04.2018

Slavnostní vyhlášení Ceny Josefa Vavrouška za rok 2017 proběhne

7.6.2018 od 17:00 hod

v Senátu Parlamentu České republiky.

Nominovaní na Cenu Josefa Vavrouška za rok 2017

Za dlouhodobý přínos jsou nominováni:

vodohospodář
lesník a ekolog
náčelník Lesoochranárského zoskupenia VLK
4 komentáře
odborní pracovníci, environmentální vzdělávání, výzkum
4 komentáře
bioložka, výzkumnice, zahradnice, vyučující, chodící inspirace
2 komentáře
pedagožka, ředitelka Lipky
27 komentářů

majitel obchodu Zelená domácnost
učitelka a starostka
1 komentář
vedoucí neziskové organizace
2 komentáře
zoolog, spisovatel
4 komentáře
emeritní zoolog Prácheňského muzea

vysokoškolský pedagog a právník
zoolog, malíř, spisovatel
11 komentářů
vedoucí správy CHKO Beskydy
1 komentář

Za výjimečný počin jsou nominováni:

odborný referent, MěÚ Strakonice – odbor životního prostředí
zemědělský podnikatel a vysokoškolský pedagog
1 komentář
ředitel Správy Krkonošského národního parku, bývalý poslanec
2 komentáře
vizionář v oblasti moderní energetiky
ředitel Zoo Praha
1 komentář
ředitel Moštárny Hostětín

ovocnář, školkař
zakladatel společnosti Sonnentor, vizionář a průkopník ekologického zemědělství

Nominujte na Cenu Josefa Vavrouška

Na Cenu Josefa Vavrouška může nominovat každý. Zamyslete se tedy, zda si někdo ve Vašem okolí nezaslouží být nominován a následně se i stát laureátem Ceny Josefa Vavrouška. K nominaci stačí vyplnit internetový formulář, přístupný níže. Upozorňujeme však, že čím více informací o Vámi nominované osobě poskytnete, tím lépe pro ni. Snažte se tedy proto být pečliví a důslední, například i v uvádění kontaktů na sebe pro možnost ověření informací či nejasností.

Cena Josefa Vavrouška se uděluje 1. za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje a 2. za výjimečný počin ve prospěch udržitelného způsobu života a životního prostředí. Oceňováni jsou přednostně kandidáti a jejich aktivity se vztahem k České republice.

Laureátem CJV může být fyzická osoba, kterou vybírá odborná porota CJV na základě následujících kritérií:


Cena J.V. za dlouhodobý přínos

  • významný přínos k praktickému prosazování udržitelného způsobu života a ochraně přírody a životního prostředí především ve vztahu k České republice,
  • tento přínos je možné konkrétně popsat,
  • kandidát je výjimečný v tom, co vykonal,
  • kandidát je inspirací pro ostatní a je morální autoritou,
  • kandidát má schopnost spojovat a aktivizovat lidi,
  • kandidátův přínos může být významný na různých úrovních (lokální, regionální, národní, mezinárodní).
Nominace ukončena 13. 4. 2018, slavnostní vyhlášení proběhne 7. 6. 2018 v PČR

Cena J.V. za výjimečný počin

  • aktivita nebo počin v oblasti praktického prosazování udržitelného způsobu života a ochrany přírody a životního prostředí jsou v regionu nebo oboru mimořádné, odvážné, novátorské nebo jinak výjimečné,
  • aktivita nebo počin byly realizovány v posledních 5 letech,
  • aktivita, počin i osoba kandidáta jsou inspirací pro ostatní;
  • oceněn může být kandidát jak za ukončenou, tak i za stále probíhající aktivitu, uskutečněný počin, realizovaný výjimečný projekt, apod.
Nominace ukončena 13. 4. 2018, slavnostní vyhlášení proběhne 7. 6. 2018 v PČR