Cenu Josefa Vavrouška za rok 2016 získal Libor Musil a Jaromír Bláha

Z rukou zástupců Nadace Partnerství a partnerů převzali ve čtvrtek 8. června v podvečer v Hrzánském paláci v Praze letošní laureáti prestižní Cenu Josefa Vavrouška, kterou uděluje Nadace partnerství za konkrétní činy pro životní prostředí. Komise letos vybrala dvě nepřehlédnutelné a zcela výjimečné osobnosti. Za dlouhodobý přínos letos obdržel cenu Jaromír Bláha, dlouholetý člen Hnutí Duha, který se významně podílel na ochraně šumavské divočiny. Cena za významný ekologický počin putovala do rukou podnikatele a vizionáře Libora Musila, jehož firma LIKO-s je pionýrem ve vývoji zelených fasád výrobních hal a budov.

„Letošní jednání poroty nebylo vůbec jednoduché, protože významných kandidátů bylo hned několik. Myslím, že v případě Jaromíra porota ocenila i nedávný úspěch přijetí novely zákona o ochraně národních parků,“ říká ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

Jaromír Bláha dosáhl za více jak pětadvacet let práce v ochraně přírody řady úspěchů. Bojoval proti výstavbě gigantického rekreačního střediska Rajchéřov u Landštejna v České Kanadě, založil a vedl program ochrany lesů v Hnutí Duha, je spoluzakladatelem projektu vlčích a rysích hlídek a spoluautorem Záchranného programu pro velké šelmy v ČR. Inicioval zavedení certifikace zdravého lesního hospodaření systémem FSC u nás a podílel se i na přípravě českých národních standardů šetrného lesního hospodaření a na přípravě Národního lesnického programu pro roky 2007–2013.

V kategorii za významný ekologický počin, která se udělovala letos teprve podruhé, navázal na loňské vítězství Daniela Pitka další podnikatel Libor Musil ze Slavkova u Brna. „Libor Musil je vizionář, který v podnikání prosazuje ekologické technologie. Areál firmy je unikátní ukázkou využití šetrných technologií, zelených fasád, kořenových čistíren a uzavřeného koloběhu vody. Liborovo vizionářství je v jeho schopnosti spolupracovat s nejlepšími odborníky, dělit se o svoje zkušenosti a velmi dobře komunikovat smysl a přínosy ekologických řešení,“ vysvětluje ředitel Kundrata.

„Česká krajina se likviduje halami,“ řekl v jednom z nedávných rozhovor pro týdeník EURO Musil. „Podle údajů, které jsem četl, se denně zastaví více než deset hektarů půdy a většinu z toho dělají haly. A když na ně padne voda, tak je v pár vteřinách v řece a to všechno letí pryč. Přitom voda je život!“ I to byl jeden z impulzů, které dovedly jeho firmu LIKO-s k vývoji šetrných hal a administrativních budov.

Sama Cena Josefa Vavrouška je spjata se jménem předního českého ekologa a zároveň federálního ministra životního prostředí, který v roce 1995 tragicky zahynul pod lavinou. Josef Vavroušek byl jedním z hlavních protagonistů konceptu trvale udržitelného rozvoje nejen u nás, ale i v rámci celé Evropy.

Generálním partnerem letošního ročníku Ceny Josefa Vavrouška je společnost Českomoravský cement. Partnery ceny jsou společnosti Enviros, Inisoft, Rückl Crystal a Biologické centrum AV ČR, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta životního prostředí ČZU. Slavnostní vyhlášení laureátů proběhne ve spolupráci s Odborem pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády