Kontakt

Cenu Josefa Vavrouška pořádá Nadace Partnerství.

S případnými dotazy či připomínkami prosím kontaktujte:

Pořádající organizace

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
tel.: (+420) 515 903 111
partnerstvi@nap.cz
www.nadacepartnerstvi.cz

Kancelář v Praze
Krátká 26, 100 00 Praha 10
tel.: (+420) 222 987 471, 274 816 727

Číslo účtu Nadace Partnerství
994404-0449065015/0800

Produkce

Tereza Kučerová
produkční Ceny Josefa Vavrouška

tel. (+420) 775 856 358
tereza.kucerova@nap.cz