Nominace

Raymond Aendekerk
ochránci přírody a životního prostředí, environmentalisté
architekt
3 komentáře
Architek pasivních a nízkoenergetických staveb
krajinný ekolog
senátor, univerzitní profesor
profesor, expert TOP09 na životní prostředí

vysokoškolský profesor
7 komentářů
ředitel Hnutí Brontosaurus
1 komentář
místopředsedkyně Jihočeských matek
soukromý zemědělec a podnikatel
8 komentářů

předsedkyně klubu ekologické výchovy, Praha
ochránce přírody
2 komentáře
vedoucí neziskové organizace
2 komentáře
expert na energetiku
3 komentáře
expert na energetiku
1 komentář
ekoložka, defektoložka

Architektka
vedoucí správy CHKO Beskydy
ředitel Správy NP Šumava
jednatel Základní organizece Českého svazu včelařů, o.s.
Bývalý družstevník a soukromý zemědělec
Projektová manažerka

ředitelka školského zařízení Lipka
pedagožka, ředitelka Lipky
25 komentářů
pedagožka
ředitelé SEV, předsedové Pavučiny - sdružení SEV
bývalá koordinátorka ekologické poradny Veronica
1 komentář
výzkumná pracovnice
5 komentářů

bioložka, výzkumnice, zahradnice, vyučující, chodící inspirace
1 komentář
Vedoucí správy CHKO Poodří
vedoucí CHKO Poodří
1 komentář
Dokumentarista
Ivana a Jan Jongepierovi (Foto: Jiří Vondráček)
botanici a ekologové
2 komentáře

geolog, t.č. m.j. předseda Stínové vědecké rady NP Šumava
sochař, pedagog
předseda občanského sdružení Oživení a koordinátor Auto*matu
Pedagog volného času, vedoucí pedagog Ekocentra
Astronom
ornitolog
8 komentářů

lesník a ekolog
ředitel správy KRNAP
vysokoškolský pedagog Ostravské univerzity
ekolog mokřadních společenstev
pedagog
1 komentář
občanský aktivista
26 komentářů

ekolog a ředitel vědecké společnosti ENKI
přírodovědec
1 komentář
zakladatel komunitou podporovaného zemědělství
odborní pracovníci, environmentální vzdělávání, výzkum
2 komentáře
odborníci v oblasti vzdělávání
1 komentář
starostka MČ Nový Lískovec

Jana Lorenzová (foto: © www.janalorezova.cz)
spisovatelka, poslankyně
předsedkyně sdružení Pražské matky
Předsedkyně sdružení Pražské Matky
veterinární lékař a ochránce přírody
veterinář a expert na ochranu lesů
2 komentáře

Jaromír Lán (foto: Martin Horký, MF DNES)
ekolog, ekonom
zahradník
Národní cyklokoordinátor
náměstek primátora

lídr Koalice STOP HF
3 komentáře
zahradní a krajinářský architekt
Jiří Zajíc (foto © http://www.sazenice-zajic.cz/)
majitel lesní školky
lesník a ekolog
lesník a ekolog
16 komentářů
lesník a ekolog
5 komentářů

vysokoškolský učitel
elektrikář
náčelník Lesoochranárského zoskupenia VLK
4 komentáře
zoolog – ornitolog
emeritní zoolog Prácheňského muzea
environmentální pedagožka, Třebíč

Lenka Šoltysová
ochránkyně přírody
1 komentář
botanici a ochranáři přírody
9 komentářů
botanici a ochránci přírody
Odborný pracovník AOPK ČR
podnikatel
podnikatel

zoolog, malíř, spisovatel
10 komentářů
ědecký pracovník (ENTÚ AV ČR)
dlouholetá pracovnice MŽP ČR
1 komentář
kněz, biolog, učitel, Brno

katolický kněz
učitelka a starostka
1 komentář
čitelka, starostka, tč. v důchodu
Profesorka přírodopisu, chemie a zeměpisu, nyní v důchodu
Konzultant, politik

Martin Bursík
Ekolog, konzultant
Martin Říha
odborník pro územní plánování, SEA, EIA
ředitel CEA Sluňákov
1 komentář
Ředitel centra ekologických aktivit města Olomouce o.p.s.
vedoucí ekologického centra Sluňákov, Olomouc

ředitel CEA Sluňákov
1 komentář
projektový manažer
vysokoškolský profesor
vysokoškolský pedagog a právník
chemik a ekologický učitel

Ekolog, pracovníh NESEHNUTí
programový manažer
zoolog, spisovatel
1 komentář
ředitel Zoo Praha
1 komentář
dětský psycholog
1 komentář
psycholog, politik, publicista
1 komentář

Ředitel pedagogicko-psychologické poradny, dětský psycholog
politik, publicistas
2 komentáře
Ochránce přírody
ekologický aktivista
ekologický aktivista, předseda Dětí Země
ekologický aktivista

vodohospodář
vysokoškolský pedagog
2 komentáře
odborný referent
34 komentářů
odborný referent, MěÚ Strakonice – odbor životního prostředí
odborný referent
3 komentáře
Ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje

Naďa Johanisová
environmentální ekonomka
tajemník TISu, pensionovaný zoolog SÚPPOP
vysokoškolský profesor
1 komentář
hydrobiolog, krajinný ekolog, vysokoškolský pedagog
ředitel neziskové organizace
1 komentář
právník Ekologického právního servisu

ředitel národního parku
1 komentář
Pavel Křížek (alt)
ochránce přírody
Předseda Ochrany fauny ČR - vedení organizace a stanice pro zraněné živočichy
Odborný náměstek ředitele AOPK ČR
Pavel Šremer
biolog, podpredseda STUŽ v ČR a čestný člen STUŽ/SR

Obor geologie, doktorát přírodních věd
spisovatel a publicista
2 komentáře
podnikatel a zakladatel neziskové organizace
1 komentář
majitel obchodu Zelená domácnost
praktický ekolog

lesní inženýr, tropický lesník, profesor Mendelovy university, ekolog
soukromý zemědělec a vysokoškolský pedagog
9 komentářů
zemědělský podnikatel a vysokoškolský pedagog
1 komentář
myslivec a ochránce přírody
4 komentáře
ochránce přírody
3 komentáře
soukromý zemědělec
5 komentářů

vizionář v oblasti moderní energetiky
ovocnář, školkař
jednatel Moštárny Hostětín
ředitel Moštárny Hostětín
ovocnář
1 komentář
ovocnář

místopředseda občanského sdružení Camphill České Kopisty
Radomír Božek
podnikatel a vynálezce
ředitel centra EVVO
3 komentáře
ekopedagog, environmentalista
12 komentářů
environmentalista
6 komentářů
ředitel Správy Krkonošského národního parku, bývalý poslanec
2 komentáře

ekolog, ochránce přírody
průkopníci farmářských trhů v ČR
3 komentáře
starosta obce Kněževes
předseda sdružení Naše Beskydy
Starostka města Stochov
místostarosta obce Višňová

ředitel neziskové organizace
zakladatel společnosti Sonnentor, vizionář a průkopník ekologického zemědělství
stavební inženýr, obor vodní stavby a vodní hospodářství
vodohospodář
3 komentáře
Vladimír Buřt
místostarosta obce Horní Jiřetín

vysokoškolský pedagog, ekologický novinář, aktivní občan
politik a ochránce přírody
14 komentářů
politik a ochránce přírody
1 komentář
politik
2 komentáře
občanská aktivistka

přírodovědec - malakolog
Programový ředitel Hnutí DUHA
programový ředitel Hnutí DUHA
ředitelka Ekologického institutu Veronica