Nominace

Raymond Aendekerk
ochránci přírody a životního prostředí, environmentalisté
architekt
3 komentáře
Architek pasivních a nízkoenergetických staveb
krajinný ekolog
senátor, univerzitní profesor
profesor, expert TOP09 na životní prostředí

vysokoškolský profesor
7 komentářů
ředitel Hnutí Brontosaurus
1 komentář
místopředsedkyně Jihočeských matek
soukromý zemědělec a podnikatel
8 komentářů

předsedkyně klubu ekologické výchovy, Praha
ochránce přírody
2 komentáře
expert na energetiku
3 komentáře
expert na energetiku
1 komentář
ekoložka, defektoložka
Architektka

ředitel Správy NP Šumava
jednatel Základní organizece Českého svazu včelařů, o.s.
Bývalý družstevník a soukromý zemědělec
Projektová manažerka
ředitelka školského zařízení Lipka
pedagožka

ředitelé SEV, předsedové Pavučiny - sdružení SEV
bývalá koordinátorka ekologické poradny Veronica
1 komentář
výzkumná pracovnice
5 komentářů
Vedoucí správy CHKO Poodří
vedoucí CHKO Poodří
1 komentář

Dokumentarista
Ivana a Jan Jongepierovi (Foto: Jiří Vondráček)
botanici a ekologové
2 komentáře
geolog, t.č. m.j. předseda Stínové vědecké rady NP Šumava
sochař, pedagog
předseda občanského sdružení Oživení a koordinátor Auto*matu
Pedagog volného času, vedoucí pedagog Ekocentra

Astronom
ornitolog
8 komentářů
ředitel správy KRNAP
vysokoškolský pedagog Ostravské univerzity
ekolog mokřadních společenstev
pedagog
1 komentář

občanský aktivista
26 komentářů
ekolog a ředitel vědecké společnosti ENKI
přírodovědec
1 komentář
zakladatel komunitou podporovaného zemědělství
odborníci v oblasti vzdělávání
1 komentář
starostka MČ Nový Lískovec

Jana Lorenzová (foto: © www.janalorezova.cz)
spisovatelka, poslankyně
předsedkyně sdružení Pražské matky
Předsedkyně sdružení Pražské Matky
veterinární lékař a ochránce přírody
veterinář a expert na ochranu lesů
1 komentář

Jaromír Lán (foto: Martin Horký, MF DNES)
ekolog, ekonom
zahradník
Národní cyklokoordinátor
náměstek primátora

lídr Koalice STOP HF
3 komentáře
zahradní a krajinářský architekt
Jiří Zajíc (foto © http://www.sazenice-zajic.cz/)
majitel lesní školky
lesník a ekolog
lesník a ekolog
16 komentářů
lesník a ekolog
5 komentářů

vysokoškolský učitel
elektrikář
zoolog – ornitolog
environmentální pedagožka, Třebíč
Lenka Šoltysová
ochránkyně přírody
1 komentář
botanici a ochranáři přírody
9 komentářů

botanici a ochránci přírody
Odborný pracovník AOPK ČR
podnikatel
podnikatel
ědecký pracovník (ENTÚ AV ČR)

dlouholetá pracovnice MŽP ČR
1 komentář
kněz, biolog, učitel, Brno
katolický kněz
čitelka, starostka, tč. v důchodu
Profesorka přírodopisu, chemie a zeměpisu, nyní v důchodu

Konzultant, politik
Martin Bursík
Ekolog, konzultant
Martin Říha
odborník pro územní plánování, SEA, EIA
ředitel CEA Sluňákov
1 komentář

Ředitel centra ekologických aktivit města Olomouce o.p.s.
vedoucí ekologického centra Sluňákov, Olomouc
ředitel CEA Sluňákov
1 komentář
projektový manažer
vysokoškolský profesor
chemik a ekologický učitel

Ekolog, pracovníh NESEHNUTí
programový manažer
dětský psycholog
1 komentář
psycholog, politik, publicista
1 komentář
Ředitel pedagogicko-psychologické poradny, dětský psycholog
politik, publicistas
2 komentáře

Ochránce přírody
ekologický aktivista
ekologický aktivista, předseda Dětí Země
ekologický aktivista
vysokoškolský pedagog
2 komentáře
odborný referent
34 komentářů

odborný referent
3 komentáře
Ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje
Naďa Johanisová
environmentální ekonomka
tajemník TISu, pensionovaný zoolog SÚPPOP
vysokoškolský profesor
1 komentář
hydrobiolog, krajinný ekolog, vysokoškolský pedagog

ředitel neziskové organizace
1 komentář
právník Ekologického právního servisu
ředitel národního parku
1 komentář
Pavel Křížek (alt)
ochránce přírody
Předseda Ochrany fauny ČR - vedení organizace a stanice pro zraněné živočichy
Odborný náměstek ředitele AOPK ČR

Pavel Šremer
biolog, podpredseda STUŽ v ČR a čestný člen STUŽ/SR
Obor geologie, doktorát přírodních věd
spisovatel a publicista
2 komentáře
podnikatel a zakladatel neziskové organizace
1 komentář

praktický ekolog
lesní inženýr, tropický lesník, profesor Mendelovy university, ekolog
soukromý zemědělec a vysokoškolský pedagog
9 komentářů
myslivec a ochránce přírody
4 komentáře
ochránce přírody
3 komentáře
soukromý zemědělec
5 komentářů

jednatel Moštárny Hostětín
ovocnář
1 komentář
ovocnář
místopředseda občanského sdružení Camphill České Kopisty
Radomír Božek
podnikatel a vynálezce
ředitel centra EVVO
3 komentáře

ekopedagog, environmentalista
12 komentářů
environmentalista
6 komentářů
ekolog, ochránce přírody
průkopníci farmářských trhů v ČR
3 komentáře
starosta obce Kněževes
předseda sdružení Naše Beskydy

Starostka města Stochov
místostarosta obce Višňová
ředitel neziskové organizace
stavební inženýr, obor vodní stavby a vodní hospodářství
vodohospodář
3 komentáře

Vladimír Buřt
místostarosta obce Horní Jiřetín
vysokoškolský pedagog, ekologický novinář, aktivní občan
politik a ochránce přírody
14 komentářů
politik a ochránce přírody
1 komentář
politik
2 komentáře

občanská aktivistka
přírodovědec - malakolog
Programový ředitel Hnutí DUHA
programový ředitel Hnutí DUHA
ředitelka Ekologického institutu Veronica