Porota Ceny Josefa Vavrouška

Předsedkyně poroty:

Monika Kašparová
Správní rada Nadace Partnerství

Členové:

Pavel Baroch
novinář

Tomáš Cajthaml
Přírodovědecká fakulta UK, Ústav pro životní prostředí, Praha

Roman Haken
CpKP střední Morava, ředitel místního zastoupení

Blažena Hušková
konzultantka rozvoje neziskových organizací a venkova, Frýdlantsko

Tomáš Kažmierski
Ministerstvo životního prostředí ČR

Miroslava Knotková
Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

Kateřina Kočí
Actaea – společnost pro přírodu a krajinu, Jeseníky

Vladimír Kořen
starosta Říčan u Prahy a člen Správní rady Nadace Partnerství

Jiří Kulich
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER

Jan Stejskal
ZOO Dvůr Králové, vedoucí komunikace a mezinárodních projektů

František Vácha
děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, České Budějovice

Eva Vavroušková
Společnost pro trvale udržitelný život, Praha