Odešel Antonín Buček

Dne 5. 3. 2018 odešel ze světa nestor brněnských ochránců přírody a krajinný ekolog Doc. Ing. Antonín Buček, CSc. Byl laureátem Ceny Josefa Vavrouška z roku 2008. „Nominován byl za propracování teoretických základů územní ochrany přírody, zejména Územních systémů ekologické stability krajiny a jejich prosazování v praxi. Dále za trvalou činnost v praktické ochraně přírody a krajiny, zejména v ČSOP, osvětovou a vzdělávací činnost (např. jako spoluzakladatel časopisu Veronica), zásluhy na obnově tradice pozemkových spolků a role neziskových organizací v ochraně přírody. “
Dokázal oslovit a k ochraně přírody přivést řadu pokračovatelů nejen v Brně. Byl jedním ze zakladatelů ZO ČSOP Veronica a Nadace Veronica i členem Strany Zelených. Čest jeho památce.

Zpráva o jeho odchodu zasáhla mnoho kolegů a přátel. Za všechny uvádíme vzkaz od jednoho z prvních laureátů Ceny Josefa Vavrouška, Mikuláše Huby:

Za pánom docentom Tondom Bučekom

Aj pre mňa a mojich slovenských priateľov je to obrovská strata. Dvojica Buček – Lacina bola najbližším spojencom bratislavských ochranárov v Brne (i na celej Morave) ešte v časoch totality. Rozumeli sme si ľudsky, filozoficky i odborne. Ich ochranárske „zelené štvrtky“ boli v 80. rokoch 20. storočia povestné. Navyše, pracovali na našom partnerskom českom „Geografičáku“. Mrzí ma, že sme sa v posledných rokoch vídali tak zriedka. Tonda Buček bol zanietený ochranár, vynikajúci expert, charizmatická osobnosť a človek s veľkým, statočným srdcom, ktorý videl doďaleka a pritiahol k ochrane prírody a krajiny množstvo mladých ľudí. Pre mnohých z nás bol nasledovaniahodným vzorom. Bude nám všetkým – svojim priateľom i milovanej prírode – veľmi chýbať. Česť jeho pamiatke!

Mikuláš Maňo Huba

Asi nejvýstižněji zachytil ochranářské odhodlání a vůdcovství Antonína Bučka Ivan Stříteský v dokumentu Chvála bláznovství z roku 1987: https://www.youtube.com/watch?v=VHgBSVdTaJ0

 Sedmá generace – Mít možnost toulat se krajinou – rozhovor s Antonínem Bučkem

Časopis Veronica – Odešel Antonín Buček