Nominace na Cenu Josefa Vavrouška za rok 2007

ekoložka, defektoložka
ředitelé SEV, předsedové Pavučiny - sdružení SEV
Dokumentarista
veterinární lékař a ochránce přírody
Ochránce přírody

Ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje
tajemník TISu, pensionovaný zoolog SÚPPOP
Předseda Ochrany fauny ČR - vedení organizace a stanice pro zraněné živočichy