Nominace na Cenu Josefa Vavrouška za rok 2009

Raymond Aendekerk
ochránci přírody a životního prostředí, environmentalisté
senátor, univerzitní profesor
ekoložka, defektoložka
ředitel Správy NP Šumava
jednatel Základní organizece Českého svazu včelařů, o.s.
bývalá koordinátorka ekologické poradny Veronica
1 komentář

vedoucí CHKO Poodří
1 komentář
Pedagog volného času, vedoucí pedagog Ekocentra
Astronom
ekolog mokřadních společenstev
ědecký pracovník (ENTÚ AV ČR)
Obor geologie, doktorát přírodních věd

místopředseda občanského sdružení Camphill České Kopisty
ekolog, ochránce přírody
předseda sdružení Naše Beskydy
Vladimír Buřt
místostarosta obce Horní Jiřetín
programový ředitel Hnutí DUHA