Nominace na Cenu Josefa Vavrouška za rok 2014

ředitel Hnutí Brontosaurus
1 komentář
místopředsedkyně Jihočeských matek
ochránce přírody
2 komentáře
expert na energetiku
1 komentář
ornitolog
8 komentářů
přírodovědec
1 komentář

zakladatel komunitou podporovaného zemědělství
starostka MČ Nový Lískovec
lesník a ekolog
16 komentářů
katolický kněz

ředitel CEA Sluňákov
1 komentář
chemik a ekologický učitel
ekologický aktivista
vysokoškolský pedagog
2 komentáře
ochránce přírody
3 komentáře
jednatel Moštárny Hostětín

ředitel centra EVVO
3 komentáře
průkopníci farmářských trhů v ČR
3 komentáře
politik a ochránce přírody
14 komentářů