Nominace na Cenu Josefa Vavrouška za rok 2015

architekt
3 komentáře
vysokoškolský profesor
7 komentářů
soukromý zemědělec a podnikatel
8 komentářů
výzkumná pracovnice
5 komentářů
občanský aktivista
26 komentářů
odborníci v oblasti vzdělávání
1 komentář

botanici a ochranáři přírody
9 komentářů
podnikatel
dlouholetá pracovnice MŽP ČR
1 komentář
psycholog, politik, publicista
1 komentář
odborný referent
34 komentářů
ředitel neziskové organizace
1 komentář

spisovatel a publicista
2 komentáře
podnikatel a zakladatel neziskové organizace
1 komentář
soukromý zemědělec a vysokoškolský pedagog
9 komentářů
ovocnář
1 komentář
environmentalista
6 komentářů
ředitel neziskové organizace

politik a ochránce přírody
1 komentář
občanská aktivistka