Nominace na Cenu Josefa Vavrouška za rok 2017

vedoucí neziskové organizace
2 komentáře
vedoucí správy CHKO Beskydy
1 komentář
pedagožka, ředitelka Lipky
27 komentářů
bioložka, výzkumnice, zahradnice, vyučující, chodící inspirace
2 komentáře
lesník a ekolog
odborní pracovníci, environmentální vzdělávání, výzkum
4 komentáře

náčelník Lesoochranárského zoskupenia VLK
4 komentáře
emeritní zoolog Prácheňského muzea
zoolog, malíř, spisovatel
11 komentářů
učitelka a starostka
1 komentář
vysokoškolský pedagog a právník

zoolog, spisovatel
4 komentáře
ředitel Zoo Praha
1 komentář
vodohospodář
odborný referent, MěÚ Strakonice – odbor životního prostředí
majitel obchodu Zelená domácnost
zemědělský podnikatel a vysokoškolský pedagog
1 komentář

vizionář v oblasti moderní energetiky
ovocnář, školkař
ředitel Moštárny Hostětín
ředitel Správy Krkonošského národního parku, bývalý poslanec
2 komentáře
zakladatel společnosti Sonnentor, vizionář a průkopník ekologického zemědělství