Novinky

Pošlete nám tip na osobnost

Nominujte na prestižní ekologickou cenu

V Environmentální ceně Josefa Vavrouška můžete nominovat hned ve třech kategoriích:

1) Za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.
2) Za výjimečný počin v ochraně životního prostředí a pro udržitelný způsob života se vztahem k životnímu prostředí České republiky.
3) Za Ekozásek roku pro mladé, kteří dospěli maximálně do Kristových let (33 let včetně), za individuální nebo skupinovou akademickou či mimoškolní činnost, do které lze zařadit i občanskou iniciativu, případně aktivismus, vedoucí k ochraně a péči o životní prostředí.

 

Nominujte

Pro partnery

Šiřte s námi Vavrouškův odkaz

Společnost, která se rozhodne stát partnerem naší ceny, spojuje své jméno s nejen s hodnotami prosazujícími udržitelný způsob života a ochranu životního prostředí, ale také s největší environmentální nadací s třicetiletou tradicí, totiž s Nadací Partnerství. Vaše společnost nebo instituce se tak snadno dostane do povědomí odborné veřejnosti, neziskových organizací i médií.
 

„Přes 15 let podporujeme Cenu Josefa Vavrouška. Jsme přesvědčeni, že je potřeba zviditelňovat ty, kteří svým osobním příkladem ukazují, jak se dá fungovat a pracovat s citlivostí k okolí, aby se na Zemi dalo ještě dlouho a spokojeně žít.“ David Mareček, ředitel společnosti Inisoft
STÁT SE PARTNEREM

Nominovaní

Za dlouhodobý přínos
 • Lektorka, zakladatelka první komunitní zahrady v jižních Čechách
 • Ředitel Sluňákova - Centra ekologických aktivit města Olomouce
 • Vědecký pracovník, univerzitní učitel
 • Odborný pracovník v Centru pro otázky životního prostředí UK, předseda Společnosti pro trvale udržitelný život
 • Lektorka, zakladatelka první komunitní zahrady v jižních Čechách
 • Ředitel Sluňákova - Centra ekologických aktivit města Olomouce
 • Odborný pracovník v Centru pro otázky životního prostředí UK, předseda Společnosti pro trvale udržitelný život
 • Ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Za vyjímečný počin
 • Freedivingový instruktor/dobrovolník Trash Hero
 • Ekolog, IT specialista, pedagog, jednatel s.r.o., předseda výboru pro meziregionální vztahy KÚ JMK
 • Ovocnář, školkař, ekologický zemědělec
Ekozásek roku pro mladé

Dosavadní laureáti

Seznamte se s loňskými laureáty.
 
za vyjímečný počin v roce 2018
Oceněný za za výjimečný počin za přivedení divokých koňů, zubrů a praturů do Milovic a Pod Benátecký vrch.
za Ekozásek v roce 2018
Mimořádné ocenění poroty za zcela novou formu ekologického občanského aktivismu.
za dlouhodobý přínos v roce 2018
Oceněný za dlouholetou činnost v oblasti životního prostředí, kterou po dlouhá léta srozumitelně předává nejen mladé generaci.
za Ekozásek v roce 2018
Mimořádné ocenění poroty za snahu o rychlé ukončení těžby uhlí v Česku.
DOSAVADNÍ LAUREÁTI

Příběh vizionáře

1968

Odstartovala expedice Lambaréné

Během té Vavroušek procestuje 30 000 kilometrů napříč Afrikou. Expedice mu mění život, zde se porpvé na vlastní oči setkává s masivní dezertfikací černého kontinentu. Odnáší si pak přezdívku Viki – král Afriky.

1972

První konference OSN o životním prostředí

Ve Stockholmu státy OSN pokládají fundamenty ochrany životního prostředí. Dodnes se k připomenutí jejího významu slaví 5. červen jako Mezinárodní den životního prostředí. K tomuto datu se také tradičně uděluje i Vavrouškova cena.

1989

Vstup do politiky

Vavroušek stojí u zrodu Očanského fóra. V roce 1990 nastupuje jako první polistopadový ministr životního prostředí.

1991

Všichni do Dobříše!

Vavroušek organizuje první konferenci o životním prostředí v Evropě, na kterou do Dobříše přijeli ministři životního prostředí z celé Evropy.

1992

Summit Země

Vavroušek vyráží do Rio de Janeira na celosvětový summit o životním prostředí a rozvoji. Předkládá zde i svůj převratný návrh na reformu uspořádání OSN. Ve stejném roce zakládá i svou Společnosti pro trvale udržitelný život.

1995

Osudné hory

Josef miloval skály a hory, a to se mu stává osudným
Když se s dcerou Petrou nevrací z Tater, píše bývalý předseda české vlády Petr Pithart osobní dopis předsedovi slovenské vlády Vladimíru Mečiarovi, v němž ho prosí, aby vyslal do hor „stovky mužů“ zachránit „jednoho z nejlepších lidí české země“.
Do Betlémské kaple se pak přijde rozloučit i Vavrouškův soupeř v bývalé federální vládě Václav Klaus.

1996

Na Pepovu počest!

Nadace Charty 77 uděluje první Cenu Josefa Vavrouška. Odnáší si Mikuláš Huba a Erazim Kohák. Cena záměrně putuje do republik bývalé federace s poznatkem, že ekologie nezná hranic. Od roku 2004 cenu uděluje Nadace Partnerství.

2020

Vavrouškův odkaz žije 

Za 23 let získalo Cenu Josefa Vavrouška 39 laureátů, mezi nimi takové osobnosti jako Ludvík Kunz, Ivan Dejmal, Josef Fanta, Vladimír Buřt, Bedřich Moldan, Daniel Pitek, Martin Bursík, Aleš Máchal nebo Hana Librová. V letošním roce Nadace Partnerství nově otevírá také kategorii pro mladé: Ekozásek roku.

Ohlédnutí za loňským vyhlášením v Senátu

Partneři Ceny Josefa Vavrouška

STÁT SE PARTNEREM