Novinky

Pošlete nám tip na osobnost

Nominujte na prestižní ekologickou cenu

V Environmentální ceně Josefa Vavrouška můžete nominovat hned ve třech kategoriích:

1) Za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.
2) Za výjimečný počin v ochraně životního prostředí a pro udržitelný způsob života se vztahem k životnímu prostředí České republiky.
3) Za Ekozásek roku pro mladé, kteří dospěli maximálně do Kristových let (33 let včetně), za individuální nebo skupinovou akademickou či mimoškolní činnost, do které lze zařadit i občanskou iniciativu, případně aktivismus, vedoucí k ochraně a péči o životní prostředí.

 

Ohlédněte se za posledním ročníkem

Pro partnery

Šiřte s námi Vavrouškův odkaz

Společnost, která se rozhodne stát partnerem naší ceny, spojuje své jméno s nejen s hodnotami prosazujícími udržitelný způsob života a ochranu životního prostředí, ale také s největší environmentální nadací s třicetiletou tradicí, totiž s Nadací Partnerství. Vaše společnost nebo instituce se tak snadno dostane do povědomí odborné veřejnosti, neziskových organizací i médií.
 

„Přes 15 let podporujeme Cenu Josefa Vavrouška. Jsme přesvědčeni, že je potřeba zviditelňovat ty, kteří svým osobním příkladem ukazují, jak se dá fungovat a pracovat s citlivostí k okolí, aby se na Zemi dalo ještě dlouho a spokojeně žít.“ David Mareček, ředitel společnosti Inisoft
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRO PARTNERY

Letošní laureáti

Seznamte se s letošními vítězi!
 
za Ekozásek v roce 2019
Oceněny za osvětovou činnost v oblasti ochrany životního prostředí mezi vrstevníky,
za výjimečný počin v roce 2019
Oceněna za postupnou přeměnu panelákového sídliště Nový Lískovec v Brně v klimaticky zodpovědnou městskou čtvrť
za dlouhodobý přínos v roce 2019
Oceněný za práci ve Společnosti pro trvale udržitelný život a aktivní osvětovou činnost.
za Ekozásek v roce 2019
Oceněna za podíl na založení protiuhelné skupiny Limity jsme my, organizaci českého Klimakempu a nastolení tématu udržitelného aktivismu.
LETOŠNÍ LAUREÁTI

Příběh vizionáře

1968

Odstartovala expedice Lambaréné

Během té Vavroušek procestuje 30 000 kilometrů napříč Afrikou. Expedice mu mění život, zde se porpvé na vlastní oči setkává s masivní dezertfikací černého kontinentu. Odnáší si pak přezdívku Viki – král Afriky.

1972

První konference OSN o životním prostředí

Ve Stockholmu státy OSN pokládají fundamenty ochrany životního prostředí. Dodnes se k připomenutí jejího významu slaví 5. červen jako Mezinárodní den životního prostředí. K tomuto datu se také tradičně uděluje i Vavrouškova cena.

1989

Vstup do politiky

Vavroušek stojí u zrodu Očanského fóra. V roce 1990 nastupuje jako první polistopadový ministr životního prostředí.

1991

Všichni do Dobříše!

Vavroušek organizuje první konferenci o životním prostředí v Evropě, na kterou do Dobříše přijeli ministři životního prostředí z celé Evropy.

1992

Summit Země

Vavroušek vyráží do Rio de Janeira na celosvětový summit o životním prostředí a rozvoji. Předkládá zde i svůj převratný návrh na reformu uspořádání OSN. Ve stejném roce zakládá i svou Společnosti pro trvale udržitelný život.

1995

Osudné hory

Josef miloval skály a hory, a to se mu stává osudným
Když se s dcerou Petrou nevrací z Tater, píše bývalý předseda české vlády Petr Pithart osobní dopis předsedovi slovenské vlády Vladimíru Mečiarovi, v němž ho prosí, aby vyslal do hor „stovky mužů“ zachránit „jednoho z nejlepších lidí české země“.
Do Betlémské kaple se pak přijde rozloučit i Vavrouškův soupeř v bývalé federální vládě Václav Klaus.

1996

Na Pepovu počest!

Nadace Charty 77 uděluje první Cenu Josefa Vavrouška. Odnáší si Mikuláš Huba a Erazim Kohák. Cena záměrně putuje do republik bývalé federace s poznatkem, že ekologie nezná hranic. Od roku 2004 cenu uděluje Nadace Partnerství.

2020

Vavrouškův odkaz žije 

Za 23 let získalo Cenu Josefa Vavrouška 39 laureátů, mezi nimi takové osobnosti jako Ludvík Kunz, Ivan Dejmal, Josef Fanta, Vladimír Buřt, Bedřich Moldan, Daniel Pitek, Martin Bursík, Aleš Máchal nebo Hana Librová. V letošním roce Nadace Partnerství nově otevírá také kategorii pro mladé: Ekozásek roku.

Ohlédnutí za vyhlášením v Senátu 2020

Partneři Ceny Josefa Vavrouška

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRO PARTNERY