Cena Josefa Vavrouška bude letos podruhé z autorské dílny Vladimíra Kleina

Akademický výtvarník Vladimír Klein (www.vladimirklein.cz) zahájil výrobu skleněných plastik, které vzniknou z dvou skleněných bloků. O tom, kdo si letos unikátní plastiky odnese, můžete rozhodnout i vy! Nominujte své kandidáty!