Nominace do nového ročníku se otevírají 17. listopadu

Letošní výročí sametových událostí jsme se rozhodli v Nadaci Partnerství spojit s otevřením nominací do již 26. ročníku Ceny Josefa Vavrouška.

Věříme, že delší čas nám pomůže sehnat ještě kvalitnější osobnosti do nové sezóny. Ta připomene 20 let od udělení medaile za zásluhy pro Josefa Vavrouška z rukou tehdejšího prezidenta Václava Havla. Se vší skromností a pokorou myslíme, že naše cena je svého druhu také medailí za zásluhy – i když často za ty méně viditelné, o to ale důležitější.

Drobnými novinkami v ceně jsou posun kategorie Ekozásek na hranici 26 let a podmínění podání nominace registrací.

Ke snížení věkové hranice nás vedl příliš velký překryv mezi kategorií pro mladé a za výjimečný počin. Napřesrok chceme dát skutečně vyniknout studentům, žákům a mladým profesionálům a zásah nastupující environmentální generace je pro nás největší ambicí.

Druhá změna Vám umožní průběžně a pohodlně editovat Vaše návrhy před finálním odesláním nominace.

Těšíme se na Vaše nominace!