Do konce nominací na Vavrouškovu cenu zbývá několik dnů

Pouze do 10. dubna je možné nominovat kandidáty na prestižní Cenu Josefa Vavrouška. Ta se uděluje od roku 1996 na počest prvního porevolučního ministra životního prostředí. Letošní ocenění propůjčované Nadaci Partnerství je výjimečné v tom, že Josef Vavroušek by letos oslavil sedmdesát pět let. Odborná porota vybere laureáty v květnu a slavnostní předání cen proběhne 5. června v Senátu Parlamentu ČR.

O pokračování Vavrouškova odkazu mohou osobnosti usilovat ve dvou kategoriích. Už nyní se o cenu uchází řada inspirativních osobností.

„O ocenění za dlouhodobý přínos se bude ucházet například geobotanička a univerzitní pedagožka Jarmila Kubíková, kterou navrhla dvojice jejich žáků, a rovněž přírodovědec a ekologický novinář Ivan Makásek nebo majitel obchodu Zelená domácnost Petr Dobrý. Nechybí také zahraniční osobnosti jako Juraj Lukáč z Lesoochranářského seskupení VLK, které se na Slovensku věnuje správě přírodních rezervací, či Jiří Dlouhý, jež se zabývá vzděláváním a výzkumem mimo jiné ve Společnosti pro trvale udržitelný život, za jejíž vznikem stál právě Vavroušek. V kategorii za výjimečný počin pak na návrhy teprve čekáme,“ představuje vybrané osobnosti z doposud přihlášených adeptů ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata, který v minulosti s Vavrouškem spolupracoval. 

U nominace stačí uvést jméno a příjmení nominovaného, podrobný popis konkrétního činu nebo činnosti, v čem je daná osobnost výjimečná a jméno a kontakt na navrhovatele.

Tento rok se k podpoře ocenění nově přidala i Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně.

„Těší nás, že můžeme připojit k partnerům prestižní Ceny Josefa Vavrouška. Laureáty Ceny se v minulých letech stalo několik našich absolventů i učitelů. I dnešní studenty učíme kompetencím potřebným k udržitelnému rozvoji krajiny a vedeme je k odpovědnosti za životní prostředí,“ komentuje Libor Jankovský, děkan Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.