Odešel zachránce zámku Jezeří Petr Pakosta

Ekolog, horník, aktivista. Petr Pakosta zemřel 15. července 2022 ve věku 84 let. Většinu z nich věnoval uhlí – z pohledu horníka, úředníka, učitele i ochránce přírody. Díky jeho iniciativě se podařilo zachránit zámek Jezeří, který měl padnout pod rypadly dolu ČSA. Ochraně životního prostředí v Severočeské hnědouhelné pánvi zasvětil značnou část života a za své celoživotní úsilí získal Cenu Josefa Vavrouška za rok 2013.

„Vnímám to jako ocenění všech, kteří přemýšlí podobně jako já, ale hlavně konají. Jsou to lidé, kteří žijí v nepřetržité konfrontaci zdravého rozumu a lidské hlouposti a také v duchu hesla konference v Nairobi ,Nepotřebujeme už tolik vědět, jako více dělat’. Té konference, které se tehdy, pokud se nepletu, zúčastnil i Josef Vavroušek,“ řekl Petr Pakosta v roce 2014 při převzetí ceny.Toto heslo razil při boji proti devastaci přírody chemickým a uhelným průmyslem na severu Čech i při snaze o obnovu Krušných hor. Od 70. let vzdal snahy prosadit řešení z pozice úředníka a zapojil se do Hnutí Brontosaurus a ČSOP, později založil Spolek pro záchranu zámku Jezeří, který měl brzy padnout kvůli rozšiřování povrchového dolu.

„Pracoval v terénu i v osvětě, hledal a nacházel kontakty mezi vědci, odborníky, umělci, spolupořádal akce k probuzení občanské společnosti. Jako člověk průbojný a asertivní se nebál oslovit místní, regionální ani ústřední politiky a klást jim nepříjemné otázky. Tak se mu brzy dostalo pozornosti nejen od duší spřízněných, ale i od StB,“ vzpomínal na Pakostovu životní dráhu Martin Říha.

Pakosta se odmítl smířit s umírajícími lesy vlivem emisí škodlivin z chemiček, elektráren a fabrik v Podkrušnohoří, nemohl přehlédnout ničení krajiny i kulturních památek a obcí kvůli šíření povrchové těžby. V 80. letech navzdory režimu spoluzaložil Ekofórum pánevní oblasti Severočeského kraje, se kterým upozorňoval na devastující následky povrchové těžby uhlí i špatné životní podmínky pracovníků. Po revoluci pomáhal s přípravou ekologických těžebních limitů a dál bojoval za ochranu přírody, památek a zdraví lidí i šetrnější energetickou politiku. Jeho vzpomínky zachytila Paměť národa.