Tři vzpomínky na Erazima Koháka

Přinášíme tři texty od tří různých držitelů Environmentální ceny Josefa Vavrouška, ve kterých reflektují život a dílo Erazima Koháha, historicky prvního laureáta ceny a často blízkého kolegy, spolupracovníka a přítele.

V polovině 90. let jsem se zúčastnil několika jeho skvělých přednášek na FF MU věnovaných základům ekologické etiky. Začátkem roku 2001 jsem mu s věnováním a poděkováním za inspiraci poslal svoji příručku Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Následně mi byla velkým povzbuzením přátelsky laskavá odpověď pana profesora. Jeho publikace Zelená svatozář se brzy po svém prvním vydání (1998) stala vysoce ceněnou a vyhledávanou rukovětí ekologické etiky i pro mnoho mých studentů, především na PřF UP v Olomouci. Moc mě těší, že nakladatelství SLON vydalo v roce 2006 pod názvem Oheň a hvězdy českou verzi knihy pana profesora Koháka The Embers and the Stars. Jde nepochybně o dílo, jehož obsahem a poselstvím je zapotřebí se zabývat neustále.

Aleš Máchal
ekopedagog, laureát Ceny Josefa Vavrouška

 
Kohákova kniha Zelená svatozář je strhujícím průvodcem v proudu ekologické etiky. Těžiště Kohákova výkladu se přitom opírá o vztah lidí ke zvířatům. Čtenáři imponuje Zelená svatozář střídmostí a kázní autora. Nemám tu na mysli jen zdrženlivost ve vyjádření osobních názorů, odmítnutí spěchu v hodnocení, který je nám tak dobře známý z diskuzí ekologických aktivistů. Jejímu autorovi nejde o to, aby na sebe upozornil brilantním nápadem v ezoterickém okruhu abstraktně disputujících filozofů. Erazim Kohák ví, jak je v naší společnosti důležité podat základní a srozumitelnou informaci o různosti etických přístupů k přírodě. Poskytnout příležitost, aby byli lidé různé orientace osloveni tím způsobem ekologické etiky, k němuž díky své sociální a psychické výbavě nevědomky potenciálně tíhnou.

Hana Librová (kráceno)
bioložka a environmentalistka, laureátka Ceny Josefa Vavrouška

 
Myslitelská činnost Erazima Koháka je v organické jednotě s jeho životem. Byl přesvědčeným a výkonným zastáncem ohleduplného vztahu k přírodě. Praktikoval dobrovolnou skromnost a po celý život se podílel na činnosti řady občanských a ekologických iniciativ v USA, Čechách i na Slovensku. Vyjadřoval se proti zanedbávání veřejné, zejména železniční dopravy. Etický aspekt je trvale osou jeho rozsáhlé činnosti odborné i publicistické. Po celý život usiloval o vytváření představ o tom, co je v životě důležité, k čemu je veškeré dění a oč má smysl usilovat.

Igor Míchal
ekolog, laureát Ceny Josefa Vavrouška