O ekologickou Cenu Josefa Vavrouška se uchází přes 20 osobností i středoškolští demonstranti za klima

Na ekologickou Cenu Josefa Vavrouška, kterou uděluje Nadace Partnerství, je v kategorii za dlouhodobý přínos nominováno dvanáct osobností. Deset návrhů se pak sešlo v kategorii za výjimečný environmentální počin. Laureáti obou kategorií, které vybere odborná porota, si převezmou prestižní ocenění spolu s plastikami od uměleckého skláře Vladimíra Kleina v rámci Světového dne životního prostředí 5. června, a to v senátních prostorách Valdštejnského paláce.

O cenu za dlouhodobý přínos se bude ucházet například řada ekologů. „Nechybí zde geobotanička Jarmila Kubíková, která organizovala program Natura 2000, nebo vůdčí postava lesoochranářského seskupení VLK Juraj Lukáč, který prosazuje ochranu lesa a velkých šelem na Slovensku. Mezi nominovanými jsou i lesník a ekolog Tomáš Vrška, díky jehož činnosti má dnes Česká republika ucelenou soustavu pralesních rezervací, krajinný ekolog Jan Lacina, spoluzakladatel geobiocenologie u nás, nebo ochránce přírody Roman Rozínek, tvůrce stovek tůní, které pomáhají chránit obojživelníky,“ vypočítává ředitel Nadace Partnerství Kundrata.

Na cenu jsou navrženy i osobnosti společenského života, jako je filmový dokumentarista Ivan Stříteský, autor mnoha dokumentů věnujících se ochraně krajiny, starosta Zábřehu na Moravě František John za spojení přírody a společnosti či také novinářka a básnířka Věra Bartošková, která se zasadila o popularizaci tématu těžby na severu Čech. 

„Mezi navrženými jsou i zástupci firemní a akademické sféry. Mezi nimi majitel obchodu Zelená domácnost Petr Dobrý či majitel penzionu Made Sudiarta, jež vrátil stromy na Suchý kopec na Bali, ale také přírodovědec a publicista Ivan Makásek, který ochranu prostředí neokázalou formou vštěpuje mladé generaci skrze časopisy Věda a technika nebo Mateřídouška, a předseda Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj a kybernetik Jiří Dlouhý,“ doplňuje výčet Miroslav Kundrata. 

V kategorii výjimečný počin bude komise vybírat mezi deseti jmény. O cenu usiluje třeba Dalibor Dostál, jenž přivedl do bývalého vojenského prostoru u Milovic zpět zubry, exmoorské koně a pratury, zakladatelka a ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová, ale i studenti středoškolské stávky za klima Fridays for Future.

„Nominaci si vysloužili i ředitel pražské ZOO Miroslav Bobek, a to za komplexní program na pomoc ohroženým druhům, Miroslav Šobr ze Strakonic za to, že do krajiny jihozápadních Čech pomohl vrátit přes patnáct set původních ovocných dřevin, nebo ovocnář a školkař Radim Pešek za snahy o navracení starých odrůd do české krajiny,“ přibližuje některé z nominací ředitel Kundrata. 

Péče o krajinu propojuje i životy dalších nominantů. Ředitel knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově Pavel Klvač inicioval obnovu bažin v blízkosti Drnovic, místostarosta Spáleného Poříčí Pavel Čížek se zase zasadil o obnovu zaniklých cest a alejí v regionu a ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková stojí za výsadbou alejí a stromořadí v obci Jesenice. O cenu se uchází také autor mokřadních střech a fasád Michal Šperling, který je autorem portálu kořenovky.cz.

Prohlédněte si všechny nominované.