Seznamte se s loňskými laureáty

Ivan Makásek a Dalibor Dostál jsou posledními držiteli ceny. Zvláštní ocenění poroty získaly hnutí  Fridays for Future a Limity jsme my.

Přírodovědec a spisovatel Makásek získal ocenění za svou dlouholetou činnost v oblasti životního prostředí. Dostál zvítězil v kategorii za výjimečný počin za přivedení velkých kopytníků do Česka.

Zvláštní ocenění poroty za mimořádný počin získala také aktivita Fridays for Future (Středoškolská stávku za klima), která představuje zcela nový fenomén klimatického aktivismu, a občanská platforma Limity jsme my, která usiluje o ukončení těžby a spalování fosilních paliv. 

Ivan „Hiawatha“ Makásek po roce 1989 pomáhal rozvíjet skautské hnutí a ochranářské oddíly a spolubudoval nové orgány ochrany životního prostředí. Dlouhá léta se podílel na vydávání časopisu Taraxacum, po tři desetiletí byl šéfredaktorem časopisu NIKA. Stál také u zrodu vyhlášení a značení hranic zvláště chráněných přírodních a krajinných území. Takto jeho činnost popisuje jeho přítel Martin Říha: 

„Ivan Makásek je příkladem velmi houževnatého a cílevědomého člověka. Je přesvědčený nejen o důležitosti samotné ochrany životního prostředí, ale také o tom, že je téma třeba od mládí vštěpovat celé generaci – a zejména mládeži – neokázalou, srozumitelnou formou. Znamená pro mne nedosažitelný etalon cílevědomosti, soustředěného a silného zaujetí pro věc ochrany životního prostředí.“

Na neotřelý nápad přivedlo Dalibora Dostála zjištění, že za vymírání motýlů může absence velkých kopytníků. Ti zajišťovali vysokou biologickou rozmanitost a ekologickou stabilitu celého území Česka až do středověku, kdy byli téměř vyhubeni. Dostál proto založil neziskovou společnost Česká krajina, našel vhodné biotopy a podařilo se mu v okolí Milovic celý projekt uskutečnit. 

„Výsledky, které jsou za Daliborovou prací vidět, jsou obdivuhodné. Do bývalého vojenského prostoru u Milovic přivedl exmoorské koně, kteří jsou asi nejbližší příbuzní divokých koní, zubry a pratury. Krajina v okolí Milovic je tak udržována pastvou těchto druhů a vypadá trochu jako africká savana. Právě díky tomuto způsobu péče o území, je bývalý vojenský prostor oázou s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů,“ líčí výjimečný počin Dalibora Dostála jeden z ředitelů Agentury ochrany přírody a krajiny Tomáš Růžička.

Zcela výjimečně se v tomto roce porota Ceny Josefa Vavrouška rozhodla ocenit také středoškolské demonstranty za klima. Za iniciativu převzal zvláštní ocenění poroty za mimořádný počin mluvčí středoškoláků Petr Doubravský společně s Markem Jankovským. Pozornost porotců se upřela rovněž na občanskou platformu Limity jsme my, které žádá rychlé ukončení těžby uhlí v Česku a přechod na obnovitelné zdroje energie. Hnutí na slavnostním večeru zastoupila Anna Bromová a Josef Patočka.