Erazim Kohák

Erazim Kohák

Laudatio na Erazima Koháka,
laureáta Ceny Josefa Vavrouška za rok 1996

Prof. Erazim Kohák

Pochází z rodiny českých odbojářů, kteří byli za války vězněni. S rodiči opustil po komunistickém puči ve věku necelých 15 let Československo a jeho otec působil jako rozhlasový redaktor Svobodné Evropy. Český exulant Erazim Kohák se stal profesorem filozofie a za 35 let působení na Bostonské univerzitě uznávaným americkým pedagogem a publicistou. Jako filozof se specializoval na Husserlovu fenomenologii a seznámil Američany s dílem T. G. Masaryka, Emanuela Rádla a Jana Patočky. Mezi Kohákovými knižními tituly vydanými anglicky najdeme „Idea and Experience“ (1978) a „Jan Patočka: His Thought and Writings“ (1989). Na lesní samotě vznikla odbornou veřejností respektovaná esejistická kniha „The Embers and The Stars“ (první vydání 1982), jejíž český překlad „Uhlíky a hvězdy“ zůstal po smrti Milana Šimečky torzem. Erazim Kohák jako nositel dvojího občanství amerického a československého udržoval stále styky s českými i slovenskými exulanty a v osmdesátých letech se pravidelně podílel na českém i slovenském vysílání Svobodné Evropy.

Jeho rozhlasové promluvy vyšly knižně až po listopadu 1989 česky pod názvem „Dopisy přes oceán“ (1991). Po listopadu 1989 opustil místo emeritního vysokoškolského pedagoga v USA a přispěchal do osvobozené republiky. Na žádost Josefa Vavrouška byl mluvčím československé delegace na 1. konferenci ministrů životního prostředí Evropy v Dobříši 1991, kde vedl mezinárodní panel o etice vztahů k životními prostředí.

Po čtyři roky střídal vyčerpávajícím způsobem pedagogické univerzitní práce na obou stranách Atlantiku – v Praze a Bostonu a plodně využíval možnost konfrontovat obě rozdílná společenská prostředí.

Dnes působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jako profesor filozofie a ordinář semináře pro etiku a ontologii. Jeho zatím česky vydané knižní tituly jsou filozofické: „Člověk, dobro a zlo: O smyslu života v zrcadle dějin“ (1993), pražské přednášky „Život v pravdě a moderní skepse“ (1994), dále publicistický soubor „Hesla“ (1995) a populární „Průvodce po demokracii (1991, 1996), v němž kriticky reflektuje americké zkušenosti v postkomunistické zemi.

Myslitelská činnost Erazima Koháka je v organické jednotě s jeho životem. Je přesvědčeným a výkonným zastáncem ohleduplného vztahu k přírodě. Praktikuje dobrovolnou skromnost a po celý život se podílel na činnosti řady občanských a ekologických iniciativ v USA, Čechách i na Slovensku. Jako přesvědčený federalista trpce nese rozdělní Československa. Vyjadřuje se proti zanedbávání veřejné, zejména železniční dopravy. Etický aspekt je trvale osou jeho rozsáhlé činnosti odborné i publicistické. Po celý život usiluje o vytváření představ o tom, co je v životě důležité, k čemu je veškeré dění a oč má smysl usilovat.

Igor Míchal, 1997