Ivan Rynda

Ivan Rynda

Laudatio na Ivana Ryndu,
laureáta Ceny Josefa Vavrouška za rok 2002

Nadace Charty 77 se v letošním roce rozhodla udělit Cenu Josefa Vavrouška panu Ivanu Ryndovi za cílevědomou, dlouholetou a odborně vysoce fundovanou práci při formulování, prosazování a popularizaci udržitelného způsobu života v České republice. Porota a Nadace Charty 77 ocenili přínos doktora Ryndy v oblasti výuky a výchovy k udržitelnému rozvoji, zejména pak založení studijního oboru „Sociální a kulturní ekologie“ a Katedry sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Ivan Rynda vystudoval filosofii a češtinu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde také získal v roce 1985 doktorát. Předtím si však prošel řadu manuálních povolání, živil se jako sanitář, montér, myč oken a knihovník, později jako programátor a systémový analytik. Zájem o politiku a věci veřejné jej dovedl k problematice ochrany životního prostředí. Po revoluci mohl čas věnovaný této problematice zúročit. V letech 1990 – 92 byl předsedou Výboru pro životní prostředí Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, v letech 1992 – 94 se stal poradcem ministra zemědělství České republiky. V dalším období se orientoval více na komunální politiku. V letech 1994 – 98 byl zastupitelem hlavního města Prahy.

Od léta 1992 působí Ivan Rynda na Karlově univerzitě jako zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí. V roce 2000 spoluzaložil Fakultu humanitních studií a stal se zde vedoucím Katedry sociální a kulturní ekologie. Jeho zásluhou byl záhy otevřen studijní obor „Sociální a kulturní ekologie“. Přednáší zejména problematiku udržitelného rozvoje, sociální a kulturní ekologii. V roce 1994 působil jako hostující člen Fakulty sociálních a politických věd na Cambridge University ve Velké Británii.

Ivan Rynda se kromě politického a akademického života věnuje také aktivitám v nevládním sektoru. Je spoluzakladatelem a dlouholetým místopředsedou Společnosti pro trvale udržitelný život, členem České asociace Římského klubu a řady dalších nevládních organizací, poradních orgánů a komisí. Odborně se podílí na činnosti Rady pro trvale udržitelný rozvoj Ministerstva životního prostředí České republiky. Propagaci udržitelného rozvoje se věnuje kromě univerzity a nevládních organizací ve sdělovacích prostředcích, zejména v oblasti rozhlasové a televizní popularizační publicistiky. Od roku 2000 je stálým spolupracovníkem Českého rozhlasu s pravidelným pořadem.

Všemi těmito aktivitami doktor Ivan Rynda navazuje na dlouholeté úsilí a odkaz Josefa Vavrouška a je nám potěšením, že letos se naprosto po zásluze stává držitelem Ceny Josefa Vavrouška. právě on.

Pavel Nováček,
Klementinum 2003