Adri van Westerop (in memoriam) a Raymond Aendekerk

Adri van Westerop (in memoriam) a Raymond Aendekerk

Za dlouholetou, neúnavnou, motivující a inspirující spolupráci a podporu projektů na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí v České republice (i dalších zemích střední a východní Evropy. Konkrétně předáváním zkušeností a know how, účastí ve společných projektech, zprostředkováním a garantování finanční podpory ze strany vlády Lucemburského velkovévodství.

 

Nezapomenutelní pomocníci českému životnímu prostředí

Holanďanka Adri van Vesterop a Lucemburčan Raymond Aenderkerk obdrželi Cenu Josefa Vavrouška.