Evropská hospodářská komise OSN

Evropská hospodářská komise OSN

V Astaně, hlavním městě Kazachstánu, proběhla 10. 10. 2011 již sedmá konference ministrů životního prostředí v rámci procesu Životní prostředí pro Evropu. Konferenci pořádá Evropská hospodářská komise OSN. Letošní ročník se soustředil na dvě klíčová témata – vodu a zelenou ekonomiku.

Proces Životní prostředí pro Evropu zahájil v roce 1991 konferencí na zámku v Dobříši první československý ministr životního prostředí Josef Vavroušek.

U příležitosti 20. výročí procesu předaly Nadace Partnerství  a Nadace Charty 77 na konferenci čestné uznání Josefa Vavrouška Evropské hospodářské komisi OSN za dlouhodobou organizaci setkávání ministrů životního prostředí.

Ocenění, které předala Eva Vavroušková, převzal výkonný tajemník Evropské hospodářské komisi OSN Ján Kubiš.

Nadace Partnerství a Nadace Charty 77 udělují každoročně od roku 1996 Cenu Josefa Vavrouška. Jejím smyslem je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj.

Více informací o konferenci na stránkách Evropské hospodářské komise OSN.