Eliška a Anička Víravovy

Studentky, youtuberky

Oceněny za osvětovou činnost v oblasti ochrany životního prostředí mezi vrstevníky,

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Youtube kanál Sestry v akci za záchranu života dvou mladých slečen, které se ve svých videích zaměřují na ekologická témata a ukazují svým vrstevníkům možnosti, jak my sami můžeme pomáhat přírodě a životnímu prostředí během každodenního života. Témata na videa si vymýšlejí děvčata sama, stejně jako je natáčejí a stříhají. Přestože jim followeři nepřibývají po stovkách, nevzdávají se a točí další videa. Videa mají například témata Jak omezit plýtvání. Vánoce bez obalů. Bezobalové obchody. Jak šetřit vodou apod. 

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Dvě sestry Eliška Víravová (15 let) a Anička Víravová (13 let). Představují zástupce mladé generace, které není jedno, v jakém prostředí budeme žít, chtějí se současnými problémy něco dělat a chtějí ovlivňovat své vrstevníky a další lidi. Používají k tomu technologii blízkou mladým a formát krátkých videí.

Jejich vliv a dosah není zatím příliš velký ale má velký potenciál. V minulém roce získaly za svou aktivitu cenu za přínos k ekologické výchově v Královéhradeckém kraji v kategorii žáci a studenti.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Jejich tvorba může rozšířit spektrum mladých lidí, kteří se o problémy životního prostředí zajímají a budou chtít něco dělat pro jejich zlepšení.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Děvčata se v životě potkávala s různými problémy životního prostředí a také s možnostmi jejich řešení na osobní úrovni. Protože je tyto problémy stále více trápí, rozhodla se založit svůj youtube kanál a snažit se ovlivnit a inspirovat další lidi.

Nominaci zaslal/a: Milada Dobiášová

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu