Jana Drápalová

Starostka

Oceněna za postupnou přeměnu panelákového sídliště Nový Lískovec v Brně v klimaticky zodpovědnou městskou čtvrť

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Postupná přeměna panelákového sídliště v klimaticky zodpovědnou městskou čtvrť. V Brně-Novém Lískovci byly do nízkoenergetického standardu renovovány všechny obecní bytové domy s více než tisícovkou bytů, dvě ZŠ, dvě MŠ i radnice. Budovy jsou postupně doplňovány o střešní fotovoltaiku. Aktuálně finišuje stavba Komunitního centra v pasivním standardu se zelenou střechou. Drápalová nezapomíná ani na adaptaci na změnu klimatu, unikátní je například Park pod plachtami s retenčním jezírkem využívajícím vodu ze střech okolních domů.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Jana Drápalová je osobností, která se otázkám životního prostředí věnuje od počátku 90. let. Úspěšně rozvíjela projekty mapování studánek a péče o zeleň, od roku 2002 až dosud působí jako starostka městské části Brno-Nový Lískovec. Již v roce 1998 si jako členka rady městské části vzala osobně na starost přípravu komplexních energetických renovací obecních bytových domů. Ve spolupráci s odborníky z brněnských univerzit, neziskového sektoru a nájemníky bytů připravila rozsáhlý projekt rekonstrukcí do nízkoenergetického až pasivního standardu.

Díky svému přesvědčení o důležitosti hospodárného nakládání s energiemi dokázala nejen řídit přípravu projektu, ale také dohlížet na pečlivou realizaci opatření. K projektům v Novém Lískovci přistupuje systematicky a komplexně, s vizí vybudovat klimaticky zodpovědnou městskou čtvrť a dobré místo pro život. Věnuje se jak snižování uhlíkové stopy, tak hospodaření s dešťovou vodou a péči o zeleň jako důležitým prvkům adaptace na změny klimatu. Své zkušenosti dále šíří a zprostředkovává dalším zájemcům u nás i v zahraničí.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Plán klimaticky zodpovědné městské čtvrti je unikátní svou komplexností. Nejde o rekonstrukci jednoho domu či areálu, ale o dlouhodobou promyšlenou systematickou činnost na území městské čtvrti, která je domovem více než 11 tisíc lidí. Ke všemu, co městská část staví či provozuje, se přistupuje se snahou minimalizovat energetickou náročnost, zodpovědně hospodařit s vodou a posilovat roli zeleně. Neopomenutelným prvkem je systematické zapojování místní veřejnosti do rozhodování.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Jana Drápalová je při realizaci svých projektů vedena zásadou, že vytváření dobrého místa pro spokojený život obyvatel města může jít ruku v ruce s požadavky na zodpovědnost vůči životnímu prostředí, přírodě i klimatu planety Země. Abychom mohli žít spokojeně, nemusíme žít plýtvavě. Výrazným rysem všech jejích plánů a projektů je ale také praktičnost. Snaha vždy najít optimální řešení, které v sobě skloubí využití inovativních přístupů a technologií s reálnou ekonomickou návratností a dobrým uživatelským komfortem.

Nominaci zaslal/a: Martin Ander

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu