Kristina Klosová (in memoriam)

Kristina Klosová (in memoriam)

Aktivistka a novinářka

Oceněna za podíl na založení protiuhelné skupiny Limity jsme my, organizaci českého Klimakempu a nastolení tématu udržitelného aktivismu.

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Kristina byla jednou ze zakladatelek a motorů hnutí Limity jsme my. V roce 2015 se účastnila velkých akcí občanské neposlušnosti Ende Gelände proti těžbě a spalování uhlí; na jaře následujícího roku už do německé Lužice organizovala výpravu autobusem. Pomáhala založit protiuhelnou skupina Limity jsme my; posilování klimatického hnutí v ČR je do velké míry její zásluha.

Spolu s dalšími aktivisty z ČR na podzim 2016 začala organizovat první český Klimakemp, a byla také první, kdo i na základě vlastní nešťastné zkušenosti s přepracováním během příprav prvního Klimakempu do klimatického hnutí přinesl téma udržitelného aktivismu a snahy předcházet vyhoření.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Kristina se stále snažila o zlepšování společnosti a jejího vztahu k přírodě. Jestli někdo měl šanci změnit svět, byla to ona. Nikdy se nezastavila u řečí. Vždycky bylo jasné, že když o něčem mluví, bude následovat akce. I v debatách ji zajímalo, kdy už se přejde k práci, ale neznamenalo to dělat věci nepromyšleně. Vždycky šlo o to, dobře namíchat poměr mluvení a akce.

Tvořila jádro brněnské místní skupiny Hnutí DUHA. Ráda jezdila na mezinárodní setkání evropských mladých Přátel Země a poctivě přemýšlela nad tím, jak se postavit jedné z největších výzev současnosti, klimatické krizi.

Byla však také velkou nadějí české environmentálně a klimaticky laděné novinařiny. Nikdy se nespokojila s frázemi a ideovými hesly. Chtěla všechno chápat, a když něco tvrdila, bylo to téměř vždy založené na poctivém zkoumání nebo žité zkušenosti. Ještě když jí to dovolila duševní nemoc, jíž v posledních dvou letech svého života trpěla, snažila se pomoci zlepšit efektivní dělbu práce i starost o to, aby se lidé ve strašném závodu s časem, jímž boj proti klimatické krizi je, nehroutili a pomáhali si navzájem jít dál.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Kristina byla důležitou součástí českého i mezinárodního hnutí za řešení klimatické krize a spravedlivé rozložení nákladů. Dokázala získat kamarády na klimatických akcích v Německu, Anglii, Francii či ve španělské Granadě a Barceloně. Získala tak zahraniční zkušenosti, kterými inspirovala ostatní, aby se přidali. Stála u zrodu skupiny Limity jsme my a prvního českého Klimakempu, kam přizvala aktivisty z Polska; ti pak zorganizovali vlastní podobné akce. Kromě zapálené aktivistky se také mohla stát skvělou environovinářkou mladé generace.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Ke všem svým dalším neobyčejným nadáním byla Kristina, stejně jako její otec, talentovaná novinářka. Vždy se snažila se odvést tu nejlepší práci. Její texty byly vždycky odpracované, dobře se četly a bylo z nich znát, jak jí na nich záleží. Byla zásadová, zarytě odmítala nadřazovat cíle prostředkům, a když něčemu věřila, stála si za tím s úctyhodnou tvrdohlavostí.

Měla nechuť k příliš ideologicky vypjatému antikapitalismu, kořenící v hlubší skepsi k celé průmyslové společnosti. Její názory byly promyšlené, vycházely z přesvědčení a přispívaly ke zdravé pluralitě různých přístupů. O tom, co zmůže občanská angažovanost, tak Kristina přemýšlela do hloubky a patřila k těm, kteří udávali tón a směr.

V přímých akcích byla statečná a nepanikařila. Měla také skvělou schopnost se rychle spřátelit s novými lidmi, překonat ostych a navázat silné vazby. Byla to přitom kamarádství takzvaně „na celý život“. 

Nominaci zaslal/a: Jiří Dlouhý

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu