Hana Korvasová

ředitelka Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání Brno

Oceněna za dlouhodobý přínos v rozvoji environmentálního vzdělávání.

Představení dlouhodobého přínosu

 
Představení osobnosti nominované na Cenu Josefa Vavrouška

Hana je nejen výjimečná manažerka a zkušená vyjednavačka, ale především výjimečná a silná žena. Během své pracovní kariéry se může pyšnit mnoha úspěchy. Je spoluzakladatelkou a dlouholetou ředitelkou Lipky, čtyři roky působila i jako předsedkyně Sdružení SEV Pavučina, kde je doposud členkou výkonného výboru. Je rovněž vysokoškolskou pedagožkou, lektorkou, dlouholetou vedoucí řady kroužků a klubů mladých ochránců přírody, spoluautorkou publikace Hrajeme si na přírodu a matkou dvou úspěšných dcer.

 
Čím inspiruje její příběh, proč je podle navrhovatele důležité, aby cenu dostala

Na poli českého environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty patří Hana mezi velmi významné a výrazné osobnosti. Je za ní vidět více než čtyřicet let obrovského množství práce a především konkrétních výsledků, kterými posunula tuto oblast kupředu. Její celospolečenský přínos je absolutně nevyčíslitelný. Lipka, organizace, kterou krok za krokem vybudovala, pod jejím vedením vzkvétá. Z maličké organizace je dnes zařízení s pěti pracovišti a 70 zaměstnanci.

 
Jaké jsou výsledky činnosti nominovaného, co všechno se mu podařilo dokázat

Hance se podařilo vybudovat Lipku a následně ji rozšířit na pět pracovišť. Řídí ji již 19. rokem, přičemž udržuje velmi vysokou kvalitu ekopedagogických služeb pro školy i veřejnost. Hanka dokázala jako skvělá kapitánka a zároveň kormidelnice provést Lipku rozbouřenými vodami během těžkého období koronaviru.

Souběžně se založením Lipky se podílela na vzniku Rezekvítku - spolku pro ekologickou výchovu a ochranu přírody, jehož se od roku 1991 stala první předsedkyní a posléze ředitelkou. Díky její podpoře a osobnímu nasazení se uskutečnilo také udílení cen Ekopubliky za rok 2018 a 2019. Je takřka neuvěřitelné, že se při rozsahu svých aktivit dokáže také intenzívně věnovat ekopedagogické přípravě a v současné době on-line výuce pro řadu studijních oborů PdF MU i PřF UP.

Nenechává své lidi klesat na mysli a podporuje je v pomoci např. službami v Dětském domově ve Vranově u Brna, péčí o děti rodičů nejvytíženějších profesí ve spolupráci se Science centrem VIDA! apod.

 
Co pro navrhovatele nominovaný člověk znamená

U Hanky velmi obdivuji její mimořádnou cílevědomost a nasazení, se kterým dokáže s trpělivostí a citem prosadit důležitá rozhodnutí pro ekologickou výchovu a životní prostředí. Nikdy se nevzdá při prvním ani druhém neúspěchu. Naopak to ji motivuje k ještě silnější argumentaci a využívá při tom nejen svých znalostí, ale i vysokých organizačních schopností. Umí odhadnout schopnosti jiných, dát jiným prostor k jejich rozvoji a vždy je připravená každého podpořit.

 
Publikační činnost, odkazy
Nominaci zaslal/a: Anna Hubáčková

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu