Michael Mikát

vědecký pracovník

Ekozásek roku za ochranu přírodní památky Na Plachtě v Hradci Králové.

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Přírodní památka Na Plachtě v Hradci Králové patří mezi ochranářsky nejvýznamnější lokality Východních Čech. Její přírodu však velmi ohrožoval záměr na výstavbu silnice. Oficiálně pouze do průmyslového areálu, veřejným tajemstvím však bylo, že hlavně kvůli záměru na výstavbu "lukrativního" sídliště v okolí přírodní památky. V roce 2020 se tento záměr podařilo na jednání zastupitelstva města Hradec Králové smést ze stolu a tím ho zastavit. Hlasování však bylo velmi těsné - o pouhé dva hlasy. Jedním z klíčových faktorů, který výstavbě zabránil, byla kromě petice s devíti tisíci podpisů hlavně „opoziční“ biologická studie.

Pro její vypracování sehnal právě Michael Mikát desítky dobrovolníků z řad vědců, odborníků a také studentů odborných biologických vysokých škol. Ti v místech plánované stavby zdarma provedli kvalitní biologické průzkumy a následně výsledky zpracovali. Když pak Michael Mikát seznámil hradecké zastupitele s výsledky průzkumů, byl oproti městem zadané a zaplacené studii rozdíl natolik alarmující, že jedna ze zastupitelek dokonce začala žádat reklamaci městem zadané studie pro její zjevnou nekvalitu. Dobrovolnicky vypracovaná studie totiž uvedla a tvrdými daty doložila násobně vyšší počet chráněných druhů než ta oficiální.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Michael Mikát se výzkumu a ochraně přírodní památky na Plachtě věnuje už od svých dětských let. Ještě jako teprve náctiletý mladík dokázal sehnat pro pomoc s ochranou Plachty i populárního zpěváka Dana Bártu, který předával obě petice občanů do rukou primátora Hradce Králové nebo hejtmana Královéhradeckého kraje. Je velmi inspirující, že mu tento přístup vydržel i dnes, kdy již patří mezi mezinárodně uznávané vědecké kapacity.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Přírodní památka Na Plachtě je nejen mimořádně ochranářsky významné místo, ale současně ji pravidelně navštěvují tisíce návštěvníků týdně. Silnice přes tuto památku která by později umožnila i výstavbu sídliště na samém okraji přírodní památky by výrazně zasáhla obě tyto důležité funkce.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Důvodů, které vedly k nominovanému počinu je celé řada. Ten hlavní je láska k přírodě a biodiverzitě a současně i necitlivost a nesmyslnost celého projektu, kdy by hrstka vyvolených a vlivných, kteří chtěli "vydělat" nevratně poškodila kus unikátní přírody.

Nominaci zaslal/a: David Číp

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu