Stanislav Pernický

předseda MO Českého rybářského svazu Hustopeče nad Bečvou

Za neúnavnou snahu o objasnění příčin otravy řeky Bečvy

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Neúnavná práce na objasnění otravy řeky Bečvy ze září 2020. Každodenní agenda, poukazující na špatnou práci orgánů, které havárii vyšetřují, poukazování na opominutí a důležité aspekty, které oficiální vyšetřování pomíjí. Obětavá a dobrovolná práce pro revitalizaci řeky. Nejprve organizace vylovení a asanace mrtvých ryb, posléze organizace vlastních akce na objasnění otravy, průzkum terénu a hledání logických míst a spojitostí otravy. Neutuchající úsilí nenechat havárii „vyšumět“ a zamést kauzu pod koberec.

 
Kdo za tímto počinem stojí? Co pro navrhovatele znamená a čím inspiruje? A jak může inspirovat další

Ing. Stanislav Pernický je celoživotní rybář, předseda místního organizace Českého rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou. U Bečvy se narodil a celý život s ní žije. Až do otravy nebyl nijak známou osobností, zejména ne v ochranářských kruzích. Velmi mě imponuje klidnou, racionální a soustředěnou snahou pomoci objasnit otravu, jaká v ČR nebyla desetiletí. Organizoval práce na asanaci řeky od samého počátku, je "oznamovatelem" otravy. Přitom svědectví jeho i jeho kolegů byla od počátku bagatelizována či brána na lehkou váhu.

Podle mých dlouholetých zkušeností ohledně vodních ekosystémů, ale postupovali rybáři zcela správně, v pravém slova smyslu profesionálně a ze všech zúčastněných nejlépe. Ve vodě strávili desítky, možná stovky hodin. Dobrovolně a ve svém volném čase. V dnešní době (duben 2021) se snaha ing. Pernického a hustopečských rybářů také soustředí na obnovu života v řece.

 
Čím se odlišuje nominovaný počin od běžné činnosti osobnosti, skupiny, organizace, firmy

Tento počin supluje nedostatečnou a alibistickou práci orgánů státní správy a samosprávy, pravděpodobně i vyšetřovacích orgánů.

 
Důvody, které vedly nominovaného k počinu, jeho příběh

Důvody jistě není třeba detailně specifikovat. Bezprecedentní otrava 40 km řeky, kde uhynulo 40 tun ryb a mnoho dalších živočichů v úseku Choryně-Přerov, zná dnes každý. Imponuje mi klidná, soustředěná snaha o vyšetření otravy. Pan Pernický se formální postupy jak na chyby ve vyšetřování upozorňovat učil "za pochodu". Nebál se hovořit s médii, i podat trestní oznámení. Věci říkal vždy pravdivě, nezkresleně a s opravdovým zájmem otravu vyšetřit.

Nominaci zaslal/a: Jakub Hruška

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu