Ludmila Kozlová

žákyně ZŠ, iniciátorka nezávislého ekologického týmu

Ekozásek roku za vedení vrstevníků k udržitelnosti a ekologii.

Nominovaný počin

 
Představení nominovaného počinu

Ludmila Kozlová (*2007) je žákyní 9. ročníku ZŠ Prachatice. Díky programu Škola pro udržitelný život se spolužáky realizovala klimatické mini-projekty, jako umístění pítek pro ptáky do škol a sociálních zařízení, omezení sekání trávníků a zapojení do sítě Dolej si. Během distanční výuky založila vlastní ekotým, v němž se dvakrát týdně schází s žáky 1. stupně a společně realizují k přírodě šetrná opatření ve škole a obci – omezení plýtvání potravinami, používání recyklovaných papírů, omezení obalů v bufetu nebo využití lokálních potravin ve školní jídelně. Děti v ekotýmu vede k samostatnosti, témata jim představuje v souvislostech a ukazuje, jak místo naučené bezmocnosti problémy řešit. Nápady se snaží společně dotáhnout k realizaci; děti si tak vyzkouší, co obnáší vytvořit projekt, učí se komunikovat a zůstat aktivní navzdory okolí, které je od projektů může odrazovat. Zdánlivě neřešitelné problémy Ludmila Kozlová pomáhá dětem převést na lokální rovinu; pak již samy dokážou vymýšlet návrhy a společně se učí dovést je k realizaci tak, aby na jejich průběhu měly největší podíl děti samy.

Ludmila Kozlová se také účastní mezinárodních konferencí s environmentální tématikou, např. konference BEACON (Bridging European and Local Climate Action) a Youth Environmental Education Congress. Na obou akcích aktivně vystoupila s návrhy, jak propojovat vzdělávání a participaci mladých. Každý měsíc píše články do rubriky „okénko udržitelnosti” ve školním časopise.

Nominaci zaslal/a: Kateřina Borovinová

Komentáře:

Nejsou tu žádné komentáře.

Přidat zprávu