Jan Bouchal, in memoriam

Jan Bouchal, in memoriam

předseda občanského sdružení Oživení a koordinátor Auto*matu

Za mnohostranný, nepřehlédnutelný a trvalý příspěvek k rozvoji občanské společnosti a ochraně životního prostředí, zejména v oblasti udržitelné dopravy a bezpečné cyklistiky, za předcházení korupci a střetu zájmů ve veřejné politice, za poctivou novinářskou práci zaměřenou na otázky životního prostředí a udržitelného rozvoje.