Jan Keller

vysokoškolský pedagog Ostravské univerzity

Za propagaci ekologicky šetrného způsobu života, za stimulaci kritického myšlení vysokoškolských studentů, za propojování ekologie se sociologií, za upozorňování na situace, ke kterým může vést opojení konzumním způsobem života.