Miroslav Janík

ochránce přírody

Za celoživotní přístup k ochraně přírody jako samozřejmé součásti plnohonotného života na Valalšku ale aj jinde.