Pavel Franc

právník Ekologického právního servisu

Za obětavé prosazování práva, za popularizaci kauz občanů stojících proti úřadům či velkým společnostem, za osobní podíl na Deklaraci porozumění, která byla jako první komplexní smlouva v ČR s nadnárodní společností, za účasti veřejné správy, samosprávy a nevládních organizací, přijata ještě před zahájením stavby, továrny Hyundai v Nošovicích.