Danuše Kvasničková

předsedkyně Klubu ekologické výchovy, Praha

Za dlouholetou a neúnavnou práci při prosazování ekologické výchovy a myšlenek trvale udržitelného rozvoje do školních aktivit a celoživotního vzdělávání učitelů, za založení Klubu ekologické výchovy a cílené zapojování škol v ČR do mezinárodních ekologických a vzdělávacích participačních projektů, za krásný, hluboce přátelský, obětavý a vstřícný vztah k lidem a k přírodě.