Emilie Strejčková, in memoriam

ekoložka, defektoložka

Řešitelka výzkumného projektu MŽP (VaV 1C/4/40/04) VÝZKUM ODCIZOVÁNÍ ČLOVĚKA PŘÍRODĚ, který spočíval v analýze a hledání řešení problémů vyvěrajících z pozvolného procesu ztráty kontaktu a přirozených vazeb městského dítěte s přírodou. Ze strany ekologického centra Toulcův dvůr přitom byla, je a doufejme, že nadále bude ovlivňována psychická i fyzická stránka vyvíjejících se lidských jedinců žijících v urbanizovaném prostředí, a to především formou posilování environmentálně vázané emocionality a životní vitality. Ztráta těchto vazeb (proces odcizování) je jednou ze zásadních příčin součastného neutěšeného stavu ŽP, neboť vztah člověka k přírodě je z tohoto pohledu určujícím faktorem. Emilie Strejčková má svou obrovskou zásluhu zejm. v tom, že na daný problém v ČR jasně poukázala, jasně jej popsala, zahájila mezioborový výzkum v této oblasti a zejm. se věnovala pomocí 1. české mateřské přírodní školy Semínko praktické prevenci tohoto problému (posilování přirozené environmentálně vázané vitality a emocionality).