Květoslava Burešová

environmentální pedagožka, Třebíč

Za dlouholeté prosazování a realizaci praktické ekologické výchovy dětí, mládeže a učitelů. Je autorkou řady metodických publikací a pomůcek, zakladatelkou střediska Chaloupky a propagátorkou využití školních zahrad pro ekologickou výchovu.