Michal Bartoš

vedoucí ekologického centra Sluňákov, Olomouc

Za organizování EDO – Ekologických dnů Olomouc a vybudování nízkoenergetického střediska ekologické výchovy Sluňákov