Hana Korvasová a Jozef Zetěk

ředitelé SEV, předsedové Pavučiny - sdružení SEV


Za obrovskou energii, kterou věnují podpoře ekologických středisek, ekopedagogů a dalších sdružení. Za jejich vize, kterými táhnou ekologickou výchovu v České Republice.