Ivan Dejmal, in memoriam

Ivan Dejmal, in memoriam

Za celoživotní dílo.