Miroslav Janík

Miroslav Janík

ochránce přírody


Za celoživotní přístup k ochraně přírody jako samozřejmé součásti plnohonotného života na Valalšku ale aj jinde.