Otakar Leiský

tajemník TISu, pensionovaný zoolog SÚPPOP

Nominován za cílevědomou a iniciativní činnost směřující k ochraně životního prostředí, v níž se pojí osobní inteligence, vytrvalost a nadšení pro dobrou věc v duchu konceptu trvale udržitelného rozvoje. Za vytrvalé uvědomování odpovědných činitelů i veřejnosti o nutnosti ochrany životního prostředí, celoživotní nesmírnou obětavost pro dobrovolnou ochranu přírody a rozhodující osobní podíl na záchraně genofondu huculského koně.