Pavel Křížek

předseda Ochrany fauny ČR

Za dlouhodobou péči o volně žijící živočichy a ochranu jejich biotopů, za enviromentální výchovu a ekologickou osvětu. A za popření pořekadla, že doma není nikdo ekologickým prorokem.