Bedřich Moldan

Bedřich Moldan

profesor, expert TOP09 na životní prostředí

 

B. Moldan byl prvním ministrem životního prostředí ČR (1990-91), byl hlavním vyjednavačem s Evropskou komisí v otázkách životního prostředí, vědy a vzdělávání (1998-2001), byl místopředsedou (1993-94) a pak předsedou Komise OSN pro udržitelný rozvoj (2000-01), předsedal Národnímu klimatickému programu (1991-98). Stál v čele Českého svazu ochránců přírody (1991-97) a založil Centrum pro otázky životního prostředí Univezity Karlovy (1992).

V roce 1992 působil jako zpravodaj v československé delegaci na konferenci o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro v roce 1992 a později jedno období předsedal i Komisi OSN pro udržitelný rozvoj (2000-2001).

Jako koordnátor nebo řešitel se účastnil několika mezinárodních projektů pod OSN, např. Millenium Ecosystem Assessment. Je propagátorem a tvůrcem indikátorů udržitelného rozvoje – na konferenci o udržitelném rozvoji v Rio de Janeiro v červnu 2012 povede tým prezentující návrhy nových indikátorů udržitelného rozvoje, člen vládní delegace ČR pro přípravu konference.