Michaela Valentová

Za dlouholetou činnost v občanském sdružení Pražské matky a občanskou angažovanost za zlepšení kvality života v hlavním městě, též za dlouhodobou práci na přenosu německých zkušeností se zacházením s přírodními zdroji ve městech.