Adri van Westerop, in memoriam, a Raymond Aendekerk

Adri van Westerop, in memoriam, a Raymond Aendekerk

ochránci přírody a životního prostředí, environmentalisté

Manželé Adri van Westerop (zemřela v prosinci 2009) a Raymond Aendekerk, lucemburští ochránci přírody a životního prostředí, jsou od roku 1990 svou činností trvale přítomni na české ekologické scéně. Adri spolupracovala, podporovala a pomáhala svými zkušenostmi a znalostmi rozvíjet ekologické poradenství, trvale nás vtahovala do dění kolem Fair Trade, v bohatějším Lucembursku vyhledávala spolu se svým mužem finanční zdroje jak vládní, tak soukromé pro environmentální projekty v postkomunistických zemích. Její zásluhou existoval po několik let v Nadaci Partnerství grantový program podporující projekty v oblasti šetrné energetiky, její zásluhou slouží moštárně v Hostětíně velkoplošný solární kolektor, díky Adri může dnes Veronica šířit zkušenosti z Hostětína do vesnic na Ukrajině. Díky Adri funguje již více než deset let významné ekologické centrum v rumunském Galati, pro bulharskou příbuznou Nadace Partnerství rovněž zprostředkovala program malých grantů v oblasti energetiky.
Její nesmírnou práci pro ochranu životního prostředí a trvale udržitelný život v Lucembursku a na mnoha místech světa zde nezmiňuji.

Raymond Aendekerk, odborný pracovník nadace Hellef fir d Natur, sekretář sdružení ekologických zemědělců Biolabel, Lucembursko, člen předsednictva IFOAM EU, ekologický zemědělec, včelař a moštař, stál v devadesátých letech u zrodu projektu Záchrana tradičního ovocnářství v Bílých Karpatech prostřednictvím zpracování ovoce a tržního uplatnění výrobků. Inicioval a odborně zaštítil vznik moštárny v Hostětíně, zprostředkoval a osobně garantoval finanční pomoc lucemburské vlády i úvěr etické banky. Od počátku devadesátých let rovněž spolupracuje a podporuje svaz ProBio, podílel se na společném projektu, který vedl ke vzniku Bioinstitutu v Olomouci. Velkou práci vykonal rovněž pro Nadační fond Vydra.
Podobně jako u Adri, nelze na tomto místě psát o jeho trvalém enormním nasazení pro ochranu přírody, ekologické zemědělství a ochranu klimatu v Lucembursku i jinde po světě.

Oba navázali v České republice mnoho trvalých osobních přátelství, která jsou vedle profesní spolupráce nesmírnou podporou pro často náročnou práci pro životní prostředí.