Bedřich Moldan

Bedřich Moldan

senátor, univerzitní profesor

B. Moldan byl prvním ministrem životního prostředí ČR (1990-91), byl hlavním vyjednavačem s Evropskou komisí v otázkách životního prostředí, vědy a vzdělávání (1998-2001), byl místopředsedou (1993-94) a pak předsedou Komise OSN pro udržitelný rozvoj (2000-01), předsedal Národnímu klimatickému programu (1991-98). Stál v čele Českého svazu ochránců přírody (1991-97) a založil Centrum pro otázky životního prostředí Univezity Karlovy (1992).