František Nešpor

jednatel Základní organizace Českého svazu včelařů, o.s.

Jak řekl Albert Einstein: „Kdyby zmizely včely, tak člověk přežije jen čtyři roky …“. Proto v osobnosti pana Františka Nešpora můžeme spatřovat nesmírný přínos pro oblast včelařství, neboť je to on, kdo se v našem regionu stará o propagaci tohoto oboru. Postupem doby staří včelaři vymírají a z mladé generace je nemá kdo nahradit, z toho důvodu na základě jeho podnětu vznikla v roce 2007 mezi Ostrožskou Novou Vsí a Uherským Ostrohem Včelí naučná stezka (http://vcelarionv.webnode.cz/vceli-naucna-stezka/), kde na dvanácti informačních tabulích je zevrubně popsán život a činnost včelstva. Rovněž je i autorem krásné publikace pro děti a mládež „Včelí království“, a navíc při Základní škole Ostrožská Nová Ves vede včelařský kroužek (http://www.vcelarici.cz/vcelarsky-krouzek-ostrozska-nova-ves/).