Jan Cindr

pedagog volného času, vedoucí pedagog Ekocentra

Pravidelné, každoroční aktivity při Týdnu Země – (např. r. 2009 – projektový týden – výtvarná soutěž „Svět na talíři“. Zajímavý projekt „Odpady do škol“ – realizace v 6 mladoboleslavských školách – vytvořeny metodické a pracovní materiály. Osvětový projekt „I zvířata potřebují naši pomoc“,“Pasivní domy – domy budoucnosti, Zelená hudba a další.

Pravidelně se zúčastňuje Dnů bez aut: cyklojízdou městem, kampaní město pro lidi.Připravuje a řídí přírodovědné a environmentální programy pro určené skupiny, ZŠ, SŠ a MŠ „Dravci a sovy“, „Plazi“, „Hadi“, „Želvy“, „Kočky“ a „Kam se zraněným zvířetem“. Programy environmentální výchovy: „Co dělají zvířata v zimě?“, „Jak šlo semínko do světa“, „Šnečku, šnečku …“, „Bylinky naší babičky“, „Chleba“, „Ptáci“, „Výroba budek a krmítek pro ptáky“, „Vidím jak orel, slyším jak netopýr“, „Život stromů“, „Co tu po nás (ne)zbude“, „Kdo je tu doma?“ a další a další zajímavé a naučné projekty.

Pan J. Cindr dále vede a sám se stará o mini zoo a botanickou zahradu při DDM Na Výstavišti–Pan Jan Cindr je předsedou komise životního prostředí při radě města Mladá Boleslav.

P.S.: Možná vzniká dojem, že pan Cindr něco jako nadčlověk, ale on má pouze (ještě stále) velký zápal pro oblast ekologie. Je velkým příkladem svému okolí, dětem, studentům i celé veřejnosti. Je velmi skromný a pro sebe nenáročný.  Svůj osobní čas, který věnuje práci s dětmi, často ani nepočítá. Domnívám se, že je vhodným kandidátem na Cenu pana Vavrouška.