Jan Květ

ekolog mokřadních společenstev

Jan Květ je výsostným příkladem odborníka, který dokázal překonat flegmatičnost vědy vzhledem k aktuálním společenským otázkám. Přestože neslevil ze své vědecké objektivity a profesionality, aktivně přispěl svými odbornými kompetencemi k debatě o ochraně přírody a krajiny. Nezanedbatelná je rovněž jeho účast na prosazení environmentálních témat v politice počátku devadesátých let.